Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 8 Skill 2 (trang 89) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 8 Skill 2 (trang 89) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 8 Skill 2 (trang 89) – Global Success có đáp án

Bài viết này cung cấp đáp án chính xác và giải thích chi tiết cho bài tập Unit 8: Skills 1 – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 87, 88). Nội dung được soạn thảo bởi đội ngũ chuyên môn tại Jes.edu.vn, nhằm hỗ trợ học sinh trong việc nắm vững kiến thức và tăng cường hiệu quả học tập.

Bài 1: Work in pairs. Discuss the following question.

Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi sau

What do you like / dislike about a comedy? (Bạn thích / không thích điều gì ở một bộ phim hài?)

Lời giải tham khảo:

I enjoy witty dialogue and well-timed jokes. A good comedy for me is one that can make me laugh while also having a good storyline and interesting characters.

Dịch: Tôi thích lời thoại hóm hỉnh và những trò đùa được sắp xếp đúng thời điểm. Đối với tôi, một bộ phim hài tốt là bộ phim có thể khiến tôi cười cũng như có một câu chuyện hay và những nhân vật thú vị.

Bài 2: Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen to their conversation. Who stars in the film?

Mark và Hoa đang nói về bộ phim Naughty Twins. Lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Ai đóng vai chính trong phim?

Bài nghe:

Hoa: Mark, what film did you see last week?

Mark: Naughty Twins. It’s a comedy and its director is Nancy Simon.

Hoa: I like Simon’s films. Who stars in it?

Mark: Linda Brown and Susan Smith.

Hoa: They’re well-known actresses. What is it about?

Mark: It’s about two naughty girls. Although they are twins, they don’t grow up together after their parents’ marriage ends.

Hoa: What happens next?

Mark: The twins meet each other for the first time at a summer camp. They make a plan to bring their parents back together. And then many funny things happen.

Hoa: Did it receive good reviews?

Mark: Yes, most people say it’s a must-see for young people because it’s funny and moving. The acting and music are excellent, too…

Dịch:

Hoa: Mark, bộ phim nào anh xem tuần trước vậy?

Mark: Naughty Twins. Đó là một bộ phim hài và đạo diễn là Nancy Simon.

Hoa: Tớ thích các phim của Simon. Ai đóng trong phim đó?

Mark: Linda Brown và Susan Smith.

Hoa: Họ là những diễn viên nổi tiếng. Phim kể về điều gì?

Mark: Nói về hai cô gái nghịch ngợm. Mặc dù họ là sinh đôi, nhưng sau khi hôn nhân của bố mẹ kết thúc, họ không lớn lên cùng nhau.

Hoa: Điều gì xảy ra sau đó?

Mark: Các cô gái sinh đôi gặp nhau lần đầu tiên tại một trại hè. Họ lên kế hoạch để đưa bố mẹ của mình quay lại với nhau. Sau đó, nhiều chuyện hài hước xảy ra.

Hoa: Phim có nhận được đánh giá tốt không?

Mark: Có, hầu hết mọi người đều nói rằng đó là một bộ phim phải xem đối với giới trẻ vì nó vừa hài hước vừa cảm động. Diễn xuất và âm nhạc cũng xuất sắc…

Đáp án:

Linda Brown and Susan Smith star in the film. (Linda Brown và Susan Smith đóng vai chính trong phim.)

Bài 3: Listen to the conversation again. Choose the best answer to each question below.

Nghe lại đoạn hội thoại. Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây.

1. Naughty Twins is a __________. (Naughty Twins là một ________.)

A. comedy (phim hài)

B. science fiction film (phim khoa học viễn tưởng)

C. horror film (phim kinh dị)

2. The main characters are _________.(Những nhân vật chính là _________.)

A. old classmates (những người bạn cùng lớp cũ)

B. twin brothers (cặp anh em sinh đôi)

C. twin sisters (cặp chị em sinh đôi) 

3. Where do the twins meet each other for the first time? (Cặp sinh đôi gặp nhau lần đầu tiên ở đâu?)

A. At a summer camp. (Ở trại hè.)

B. At a summer school. (Ở một trường học hè.)

C. At a hospital. (Ở một bệnh viện.) 

4. People say Naughty Twins is a film that ________.(Người ta nói rằng Naughty Twins là một bộ phim mà ________.)

A. young people should see (những người trẻ nên xem)

B. young people shouldn’t see (những người trẻ không nên xem) 

C. is shocking (gây sốc) 

Đáp án:

1. A 2. C 3. A 4. A

Bài 4: Make notes about one of your favourite films.

Ghi chú về một trong những bộ phim yêu thích của bạn.

Name of the film: _______

Type of film: _______

Its main actor(s) / actress(es) or director: _______

A short summary of the film: _______

Other features of the film (the acting, music, etc.): __________

Reviews about the film: _______

Lời giải tham khảo:

Name of the film: Avengers: Endgame

Type of film: Action, Science Fiction

Its main actor(s) / actress(es) or director: Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr, Tom Holland, Scarlet Johansson, Chris Evan,…

A short summary of the film: A group of heroes gather to defeat a villain who wants to erase half of the universe

Other features of the film (the acting, music, etc.): Great acting, great music and touching scenes, logical and tight plot

Reviews about the film: Spectacular, attractive, but sometimes a bit confusing

Bài 5: Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về bộ phim yêu thích của bạn, sử dụng thông tin trong bài tập 4.

Bài viết tham khảo:

Avengers: Endgame” is a blockbuster action and science fiction film featuring a star-studded cast including Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr, Tom Holland, Scarlet Johansson, Chris Evans, and more. Directed with finesse, the movie revolves around a group of heroes who unite to thwart a villain’s sinister plan to erase half of the universe.

The film boasts exceptional features, with standout acting performances, a remarkable musical score, and emotionally touching scenes that resonate with the audience. The plot is both logical and tightly woven, creating a compelling cinematic experience. Reviews of “Avengers: Endgame” describe it as a spectacular and attractive film, praising its intense action sequences and visual effects. However, some viewers find certain parts of the plot a bit confusing. Overall, the movie has received acclaim for its grandeur, superb acting, and emotional depth, making it a must-watch for fans of action and science fiction genres.

Tạm dịch:

“Avengers: Endgame” là một bộ phim hành động và khoa học viễn tưởng đình đám với dàn diễn viên đẳng cấp bao gồm Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr, Tom Holland, Scarlet Johansson, Chris Evans, và nhiều ngôi sao khác. Được đạo diễn một cách tinh tế, bộ phim xoay quanh một nhóm siêu anh hùng đoàn kết để ngăn chặn kế hoạch đen tối của một siêu ác nhân muốn xóa sổ nửa vũ trụ.

Bộ phim có những điểm nổi bật, với những màn diễn xuất xuất sắc, một bản nhạc đặc sắc và những cảnh diễn cảm xúc làm cho khán giả cảm thấy gần gũi. Cốt truyện không chỉ có logic mà còn được xây dựng chặt chẽ, tạo nên một trải nghiệm điện ảnh hấp dẫn. Đánh giá về “Avengers: Endgame” mô tả nó như một bộ phim đặc sắc và hấp dẫn, khen ngợi các cảnh hành động mạnh mẽ và hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt. Tuy nhiên, một số người xem cho rằng một số phần của cốt truyện hơi khó hiểu. Tổng thể, bộ phim nhận được sự ca ngợi về sự hùng vĩ, diễn xuất xuất sắc và độ sâu cảm xúc, khiến nó trở thành một tác phẩm không thể bỏ qua đối với những người yêu thích thể loại hành động và khoa học viễn tưởng.

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.