Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 7 Project (trang 81) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 7 Project (trang 81) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 7 Project (trang 81) – Global Success có đáp án

Bài viết này cung cấp đáp án chính xác và giải thích chi tiết cho bài tập Unit 7: Project – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 81). Nội dung đã được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn của Jes.edu.vn nhằm hỗ trợ học sinh trong việc hiểu rõ và nắm vững kiến thức, đồng thời tối ưu hóa quá trình học tập Tiếng Anh.

Work in groups. 

(Làm việc theo nhóm.)

1. Find four traffic signs in your neighbourhood. Take pictures of them, or draw them. (Tìm 4 biển báo giao thông trong khu phố của bạn. Chụp ảnh hoặc vẽ lại chúng.)

2. Make one of these traffic signs out of cardboard or other materials. (Làm một trong những biển báo giao thông này bằng bìa cứng hoặc các vật liệu khác.)

3. Show it to the class and say: (Cho cả lớp xem và nói:)

– where you saw it. (nơi bạn đã thấy nó.)

– what it is. (nó là biển báo gì.)

– what it tells people to do / not to do, warns people about, or gives information about.

(điều mà nó yêu cầu mọi người làm / không nên làm, cảnh báo mọi người hoặc cung cấp thông tin gì.)

Lời giải tham khảo:

I saw some traffic signs on my way from home to school:  (Mình đã nhìn thấy một vài biển báo trên đường từ nhà tới trường:)

1. Red light (Đèn đỏ)

I see a red light at a traffic signal when passing through an intersection means you must come to a stop. The sign “red light” indicates that you should halt.

(Tôi thấy đèn đỏ ở một đèn giao thông khi đi qua một ngã tư, điều đó có nghĩa là bạn phải dừng lại. Biển báo “đèn đỏ” chỉ định rằng bạn cần dừng lại)

2. Not turn right (Cấm rẽ phải)

On the way to school, I see in a traffic light a “not turn right” sign.A “not turn right” sign means we must not turn right here.

(Trên đường đến trường, tôi thấy trên đèn giao thông một biển báo “không rẽ phải”. Biển báo “không rẽ phải” có nghĩa là chúng ta không được rẽ phải tại đây.)

3. Not turn left (Cấm rẽ trái)

I saw the “no right turn” sign at a busy intersection near my neighbourhood. It tells people that they are not allowed to make a right turn at that specific intersection.

(Tôi thấy biển báo “cấm rẽ trái” tại một ngã tư đông đúc gần khu phố của tôi. Nó thông báo cho mọi người rằng họ không được phép rẽ phải tại ngã tư đó.)

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.