Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication (trang 64,65) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication (trang 64,65) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication (trang 64,65) – Global Success có đáp án

Bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác cùng với phần giải thích chi tiết cho bài tập trong Unit 7: Communication – Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 76, 77). Hi vọng tài liệu tham khảo này sẽ có thể hỗ trợ học sinh hiểu rõ và thuần thục kiến thức, từ đó giúp tăng cường hiệu quả học tập.

Bài 1: Listen and read the conversation, paying attention to the highlighted parts.

Nghe và đọc đoạn hội thoại, chú ý đến những phần được đánh dấu.

Nick: How does your mum get to work? – Mẹ của bạn đi làm bằng phương tiện gì?

Minh: She goes by motorbike. What about your mum? – Mẹ mình đi bằng xe máy. Còn mẹ bạn thì sao?

Nick: She usually goes by bus. Sometimes she cycles. – Mẹ mình thường đi bằng xe bus. Đôi khi mẹ mình đi xe đạp.

Bài 2: Work in pairs. Take turns to ask and answer about the means of transport your family members use every day.

Làm việc theo cặp. Hãy lần lượt hỏi và trả lời về các phương tiện giao thông mà các thành viên trong gia đình bạn sử dụng hàng ngày.

A: How does your mom get to work?

(Mẹ của bạn đi làm bằng phương tiện gì?)

B: She goes to work by car. What about your mom?

(Mẹ mình đi làm bằng ô tô. Còn mẹ của bạn thì sao?)

A: She often goes by bus. She wants to protect the environment.

(Mẹ mình đi làm bằng xe bus. Mẹ mình muốn bảo vệ môi trường.)

Bài 3: When you go on the road, which side do you keep, to the right or to the left?

Khi đi trên đường, bạn đi bên nào, bên phải hay bên trái?

Which countries below keep to the left? Tick (✓) the correct answers. (Những quốc gia nào dưới đây đi bên trái? Đánh dấu (✓) vào các câu trả lời đúng.)

1. The United Kingdom

2. The United States of America

3. Australia

4. Thailand

5. China

Đáp án:

1. The United Kingdom (Anh)

    ✓     

2. The United States of America (Mỹ)

 

3. Australia (Úc)

    ✓

4. Thailand (Thái Lan)

     ✓

5. China (Trung Quốc)

 

Bài 4: Listen and check your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more than THREE words.

Nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn trong bài tập 3. Sau đó nghe lại và hoàn thành câu với không quá BA từ.

One explanation is that some countries use _______ as the UK.

Đáp án: One explanation is that some countries use the same system as the UK. – Một cách để giải thích là một số quốc gia sử dụng cùng một hệ thống như Vương quốc Anh.

Bài 5: Read the strange driving rules below.

Đọc các quy tắc lái xe kỳ lạ dưới đây.

1. In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof of your car. – Tại Alaska, bạn không được phép lái xe với chó trên nóc xe của bạn.

2. In Moscow, police will fine you if you drive a dirty car. – Ở Moscow, cảnh sát sẽ phạt bạn nếu bạn lái xe ô tô bẩn.

3. A man has to wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand. – Ở Thái Lan, người đàn ông phải mặc áo sơ mi hoặc áo thun khi lái xe.

4. In South Africa, you have to let animals go first. – Ở Nam Phi, bạn phải nhường cho động vật đi trước.

5. In Switzerland, you can’t wash your car on Sunday. – Ở Thụy Sĩ, bạn không được phép rửa xe vào Chủ Nhật.

6. In Wisconsin, USA, you must always ride your bike with your hands on the handlebars. – Tại Wisconsin, Hoa Kỳ, bạn phải luôn giữ tay trên tay lái khi đi xe đạp.

Work in groups. Which one do you think is the strangest? (Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ điều nào kỳ lạ nhất?)

Do you know any other strange traffic rules? (Bạn có biết luật giao thông kỳ lạ nào khác không?)

Lời giải tham khảo:

In my opinion, the strangest traffic rule is you can’t wash your car on Sunday in Switzerland. I know another strange traffic rule which prevents you from driving on Mondays if your number plate ends in a 1 or 2 in Manila, Philippines.

Tạm dịch:

Theo quan điểm của mình, quy tắc giao thông kỳ lạ nhất là bạn không thể rửa xe vào Chủ Nhật ở Thụy Sĩ. Mình biết một quy tắc giao thông kỳ lạ khác ở Manila, Philippines, bạn không thể lái xe vào Thứ Hai nếu biển số của bạn kết thúc bằng 1 hoặc 2.

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.