Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 12 Skill 1 (trang 130) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 12 Skill 1 (trang 130) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 12 Skill 1 (trang 130) – Global Success có đáp án

Bài viết dưới đây cung cấp đáp án chính xác và giải thích chi tiết cho bài tập Tiếng Anh 7 Unit 12: Skill 1 – Global Success (Trang 130). Nội dung được chuẩn bị bởi đội ngũ chuyên môn tại Jes.edu.vn nhằm giúp học sinh học tập một cách hiệu quả hơn.

Bài 1: Work in pairs. Discuss and choose the correct answer A, B, or C.

Làm việc theo cặp. Thảo luận và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.

1. New Zealand is near _____

A. Australia

B. the USA

C. the UK

2. New Zealand is famous for its_______.

A. film industry

B. beautiful nature

C. modern cities

Đáp án:

1. New Zealand gần _____

A. Úc

B. Hoa Kỳ

C. Vương quốc Anh

=> Chọn A

2. New Zealand nổi tiếng với ____.

A. ngành công nghiệp điện ảnh

B. thiên nhiên tươi đẹp

C. thành phố hiện đại

=> Chọn B

Bài 2: Read the passage and match the words in bold from the passage (1-4) with their meanings (a-d).

Đọc đoạn văn và nối các từ in đậm trong đoạn văn (1-4) với nghĩa của chúng (a-d).

NEW ZEALAND

New Zealand is an island country in the Pacific Ocean. It is one of the most interesting countries in the world.

Everywhere you go, you can see amazing natural landscapes: green mountains, shining beaches, high waterfalls, and ancient forests. You can visit the beautiful place where they filmed The Lord of the Rings, or historic Queenstown. This is also a great country for lovers of outdoor activities. You can always find something to do here: skiing, boating, bushwalking

New Zealand is rich in culture. Most visitors to New Zealand love its unique Maori culture. The Maori are the native people of this country. They are famous for their unique tattoos and haka dance.

A visit to this beautiful country will be an experience you will never forget.

1. shining

a. connected with the past

2. ancient

b. having a lot

3. historic

c. bright and sunny

4. rich

d. very, very old

Dịch:

NEW ZEALAND

New Zealand là một quốc đảo nằm ở Đại Tây Dương. Đây là một trong những quốc gia đầy hấp dẫn nhất trên thế giới.

Ở bất cứ nơi nào bạn đến, bạn có thể nhìn thấy những cảnh đẹp tự nhiên tuyệt vời: những dãy núi xanh, những bãi biển sáng bóng, những thác nước cao và những khu rừng cổ thụ. Bạn có thể ghé thăm những nơi đẹp như nơi mà họ quay bộ phim Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn, hoặc Queenstown lịch sử. Đây cũng là một quốc gia tuyệt vời cho những người yêu thích các hoạt động ngoài trời. Bạn luôn có thể tìm thấy điều gì đó để làm ở đây: trượt tuyết, đua thuyền, đi bộ trong rừng.

New Zealand giàu văn hóa. Hầu hết du khách đến New Zealand đều yêu thích văn hóa Maori độc đáo của nó. Người Maori là những người bản địa của đất nước này. Họ nổi tiếng với những hình xăm độc đáo và múa haka.

Một chuyến thăm đến đất nước xinh đẹp này sẽ là một trải nghiệm mà bạn sẽ không bao giờ quên.

Đáp án:

1. c: shining – bright and sunny (nhiều nắng – nắng và sáng)

2. d: ancient – very, very old (cổ xưa – lâu, rất lâu đời)

3. a: historic – connected with the past (thuộc về lịch sử – liên quan đến lịch sử)

4. b: rich – having a lot (giàu – có nhiều)

Bài 3: Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C.

Đọc lại đoạn văn và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.

1. New Zealand is a ______country.

A. strange

B. rich

C. beautiful

2. A natural attraction of New Zealand is its ______.

A. Maori culture

B. shining beaches

C. outdoor activities

3. New Zealanders love _____.

A. haka dancing

B. sports and games

C. indoor activities

4. The haka dance is an example of______.

A. the Maori culture

B. New Zealand’s history

C. outdoor activities

5. The writer mentioned _______ as one of New Zealand’s attractions.

A. traditional food

B. hard-working people

C. rich culture

Đáp án:

1. New Zealand is a ___________ country. (New Zealand là đất nước như thế nào?)

A. strange (kỳ lạ)

B. rich (giàu có)

C. beautiful (xinh đẹp)

 • Đáp án: C. beautiful (xinh đẹp)
 • Từ khóa: New Zealand, country.
 • Vị trí thông tin: “A visit to this beautiful country will be an experience you will never forget.” – Chuyến tham quan đến đất nước xinh đẹp này sẽ là trải nghiệm mà bạn không bao giờ quên

2. A natural attraction of New Zealand is its ___________. (Một điểm tham quan tự nhiên của New Zealand là?)

A. Maori culture (văn hóa Maori)

B. shining beaches (những bãi biển lấp lánh)

C. outdoor activities (những hoạt động ngoài trời)

 • Đáp án: B. shining beaches (những bãi biển lấp lánh)
 • Từ khóa: natural attraction.
 • Vị trí thông tin: “Everywhere you go, you can see amazing natural landscapes: green mountains, shining beaches, high waterfalls, and ancient forests.” – Ở bất cứ nơi nào bạn đến, bạn có thể nhìn thấy những cảnh đẹp tự nhiên tuyệt vời: những dãy núi xanh, những bãi biển sáng bóng, những thác nước cao và những khu rừng cổ thụ

3. New Zealanders love ___________. (Người dân New Zealand thích điều gì?)

A. haka dancing (nhảy haka)

B. sports and games (thể thao và trò chơi)

C. indoor activities (các hoạt động trong nhà)

 • Đáp án: B. sports and games (thể thao và trò chơi)
 • Từ khóa: New Zealanders, love
 • Vị trí thông tin: “This is also a great country for lovers of outdoor activities. You can always find something to do here: skiing, boating, bushwalking.” – Đây là đất nước tuyệt vời cho những người yêu thích các hoạt động ngoài trời. Bạn luôn có thể tìm thấy điều gì đó để làm ở đây như  trượt tuyết, chèo thuyền, hay đi du hành. 

4. The haka dance is an example of ___________. (Điệu nhảy haka là một ví dụ về)

A. the Maori culture (văn hóa Maori)

B. New Zealand’s history (lịch sử của New Zealand)

C. outdoor activities (các hoạt động ngoài trời)

 • Đáp án: A. the Maori culture (văn hóa Maori)
 • Từ khóa: haka dance
 • Vị trí thông tin: “Most visitors to New Zealand love its unique Maori culture. The Maori are the native people of this country. They are famous for their unique tattoos and haka dance.” – Hầu hết du khách đến New Zealand đều yêu thích nền văn hóa Maori độc đáo của nơi đây. Người Maori là người bản địa của đất nước này. Họ nổi tiếng với những hình xăm độc đáo và điệu nhảy haka.

5. The writer mentioned ___________ as one of New Zealand’s attractions.(Tác giả đã đề cập tới điều gì là một trong những điểm thu hút của New Zealand.)

A. traditional food (món ăn truyền thống)

B. hard-working people (những người dân chăm chỉ)

C. rich culture (nền văn hóa phong phú)

 • Đáp án: C. rich culture (nền văn hóa phong phú)
 • Từ khóa: New Zealand’s attractions.
 • Vị trí thông tin: “New Zealand is rich in culture.” – New Zealand có nền văn hóa phong phú.

Bài 4: Work in pairs. Note two things you like about New Zealand. Share it with your partner.

Làm việc theo cặp. Viết ra hai điều bạn thích về New Zealand. Chia sẻ nó với đối tác của bạn.

You can start with:

There are two things I like about New Zealand. They are…

(Có hai điều tôi thích ở New Zealand. Nơi đây nổi tiếng với)

Lời giải tham khảo:

There are two things I like about New Zealand. They are its stunning natural landscapes and rich Maori culture.

Firstly, New Zealand is renowned for its breathtaking natural beauty. From lush green mountains to pristine beaches and majestic waterfalls, the country’s landscapes never fail to mesmerize visitors. Whether you’re exploring the filming locations of “The Lord of the Rings” or hiking through ancient forests, there’s always something awe-inspiring to discover.

Secondly, I am fascinated by New Zealand’s vibrant Maori culture. The Maori people, as the indigenous inhabitants of the land, have a rich cultural heritage that includes unique traditions, language, and arts. From their distinctive tattoos to the powerful haka dance, experiencing Maori culture adds depth and authenticity to any visit to New Zealand.

Tạm dịch:

Có hai điều tôi thích ở New Zealand. Nơi này nổi tiếng với cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp và văn hóa Maori phong phú.

Thứ nhất, New Zealand được biết đến với vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời của nó. Từ những dãy núi xanh tươi đến những bãi biển nguyên sơ và những thác nước hùng vĩ, cảnh quan của đất nước này luôn làm mê hoặc du khách. Dù bạn đang khám phá những địa điểm quay phim của “Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn” hay leo núi qua các khu rừng cổ thụ, luôn có điều gì đó gây ấn tượng sâu sắc để khám phá.

Thứ hai, tôi rất ngưỡng mộ văn hóa Maori sống động của New Zealand. Người Maori, là những cư dân bản địa của đất nước, có một di sản văn hóa phong phú bao gồm các truyền thống, ngôn ngữ và nghệ thuật độc đáo. Từ hình xăm đặc biệt của họ đến múa haka mạnh mẽ, trải nghiệm văn hóa Maori mang lại sự sâu sắc và tính chân thực cho mọi chuyến thăm New Zealand.

Bài 5: Work in groups. Prepare a short introduction of Scotland and present it to the class.

Làm việc nhóm. Chuẩn bị một đoạn giới thiệu ngắn về Scotland và trình bày trước lớp.

Some facts about Scotland

– Location: in the north of Great Britain

– Famous for: rich culture, beautiful nature, ancient castles

– To-do list:

+ see unique Scottish activities like drumming, dancing..

+ visit the Edinburgh Castle, the Royal Mile, Loch Ness …

– People friendly, creative

Bài làm tham khảo:

SCOTLAND

Scotland, nestled in the northern region of Great Britain, forms an integral part of the United Kingdom.

Famed for its rich cultural heritage, breathtaking natural landscapes, and majestic ancient castles, Scotland offers visitors an array of unforgettable experiences. Delve into history by exploring iconic sites such as the Edinburgh Castle, the Royal Mile, and the legendary Loch Ness, where mysteries await discovery.

For a taste of authentic Scottish culture, immerse yourself in unique activities like traditional drumming and dancing, which showcase the nation’s vibrant traditions and customs.

The warm hospitality of the local people adds to the charm of Scotland. Furthermore, the local people are very friendly and creative.

In summary, a journey to Scotland promises an unforgettable adventure, where history, nature, and hospitality combine to create beautiful memories for those who arrive in this land.

Dịch:

SCOTLAND

Scotland, nằm ở vùng phía bắc của đảo lớn Britannia, là một phần không thể tách rời của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Nổi tiếng với di sản văn hóa phong phú, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và những lâu đài cổ kính, Scotland mang đến cho du khách một loạt trải nghiệm khó quên. Khám phá lịch sử thông qua việc khám phá những điểm đến biểu tượng như Lâu đài Edinburgh, Con đường Hoàng gia, và huyền thoại Loch Ness, nơi những bí ẩn đang chờ đợi khám phá.

Để có cái nhìn sâu sắc về văn hóa Scotland, hãy ngâm mình vào các hoạt động độc đáo như trống và nhảy truyền thống, là nét đặc trưng của truyền thống và phong tục sôi động của quốc gia này.

Lòng mến khách ấm áp của người dân địa phương làm tăng thêm sức hấp dẫn của Scotland. Hơn nữa, người dân địa phương rất thân thiện và sáng tạo.

Tóm lại, một chuyến đi đến Scotland hứa hẹn một cuộc phiêu lưu khó quên, nơi lịch sử, thiên nhiên và lòng mến khách kết hợp để tạo ra những kỷ niệm đẹp cho những ai đến vùng đất này.