Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 11 A Closer Look 1 (trang 116, 117) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 11 A Closer Look 1 (trang 116, 117) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 11 A Closer Look 1 (trang 116, 117) – Global Success có đáp án

Bài viết này cung cấp đáp án chính xác kèm theo giải thích chi tiết cho bài tập của Unit 11: A Closer Look 1 trong sách Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 116, 117). Nội dung đã được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Jes.edu.vn, nhằm hỗ trợ học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức, từ đó giúp tăng cường hiệu suất học tập trong môn Tiếng Anh.

Bài 1: Write the words or phrases under the correct pictures. Then listen, check and repeat.

Viết các từ hoặc cụm từ dưới các hình ảnh đúng. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại.

flying car                        bamboo-copter                hyperloop                        skyTran      solar-powered ship

Lời giải chi tiết:

1. solar-powered ship: tàu chạy bằng năng lượng mặt trời

2. flying car: xe ô tô bay    

3. bamboo-copter: trực thăng chong chóng tre

4. hyperloop: tàu cao tốc 

5. skyTran: tàu cao tốc trên cao

Bài 2: Write words or phrases from 1 in the correct columns.

Viết các từ hoặc cụm từ 1 vào các cột đúng.

ride (lái)

fly (bay)

sail (bơi/chèo)

Đáp án:

ride

fly

sail

hyperloop

flying car

bamboo-copter

skyTran

solar-powered ship

Bài 3: Complete the sentences, using the words or phrases from the box.

Hoàn thành các câu, sử dụng các từ hoặc cụm từ trong hộp.

        eco-friendly               fly               ride                       bamboo-copter        hyperloop

1. Travelling by _________ is simple. You just put it on and fly away.

2. People will soon ________ in flying cars instead of driving normal cars.

3. It will be fun to ________ a skyTran to work

4. Travelling by _________will be faster than by airplane.

5. Solar-powered ships are __________. They will not cause pollution.

Đáp án:

1. bamboo-copter

Travelling by bamboo-copter is simple. You just put it on and fly away. – Du lịch bằng trực thăng chong chóng rất đơn giản. Bạn chỉ cần đeo nó và bay đi.

2. ride

People will soon ride in flying cars instead of driving normal cars. – Người ta sẽ điều khiển ô tô bay thay vì lái ô tô thông thường.

3. fly

It will be fun to fly a skyTran to work. – Sẽ rất vui khi được bay trên bầu trời SkyTran để làm việc.

4. hyperloop

Travelling by hyperloop will be faster than by airplane. – Di chuyển bằng tàu cao tốc sẽ nhanh hơn bằng máy bay.

5. eco-friendly

Solar-powered ships are eco-friendly. They will not cause pollution. – Tàu chạy bằng năng lượng mặt trời là thân thiện với môi trường. Chúng sẽ không gây ô nhiễm.

Bài 4. Listen to the sentences and repeat. Pay attention to the bold words.

Nghe các câu và lặp lại. Chú ý đến những từ in đậm.

1. We’ll have driverless cars. – Chúng ta sẽ có ô tô không người lái.

2. We’ll have driverless cars in the future. – Chúng ta sẽ có ô tô không người lái trong tương lai.

3. I think driverless cars will run faster. – Tôi nghĩ rằng ô tô không người lái sẽ chạy nhanh hơn.

4. I don’t think we’ll have driverless cars. – Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có ô tô không người lái.

5. I think driverless cars will be safer and greener. – Tôi nghĩ rằng ô tô không người lái sẽ an toàn và thân thiện với môi trường.

Bài 5:  Listen to the sentences and repeat. How many stresses are there in each sentence?

Nghe các câu và lặp lại. Có bao nhiêu trọng âm trong mỗi câu?

1. That is a solar powered ship. (Đó là con tàu chạy bằng năng lượng mặt trời.)

2. They will travel by flying car. (Họ sẽ đi du lịch bằng ô tô bay.)

3. They introduced a new autopilot model.  (Họ đã giới thiệu một mô hình lái tự động mới.)

4. Will bullet trains pollute the environment? (Tàu cao tốc có gây ô nhiễm môi trường không?)

5. I don’t think those trains will be popular here. (Tôi không nghĩ rằng những chuyến tàu đó sẽ phổ biến ở đây.)

Đáp án:

1. That is a solar powered ship.

Đáp án: 3

2. They will travel by flying car.

Đáp án: 3

3. They introduced a new autopilot model.

Đáp án:4

4. Will bullet trains pollute the environment?

Đáp án: 4

5. I don’t think those trains will be popular here.

Đáp án: 5

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.