Home Học tiếng Anh Thuốc viên tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Thuốc viên tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Thuốc viên” có nghĩa là tablet với phiên âm Anh – Anh và Anh – Mỹ /ˈtæblət/

Một số từ liên quan đến “thuốc viên”

  • Dose – /doʊs/: Liều lượng
  • Prescription – /prɪˈskrɪpʃən/: Đơn thuốc
  • Antibiotic – /ˌæntaɪˈbɪɑːtɪk/: Kháng sinh
  • Over-the-counter (OTC) – /ˌoʊvər ðə ˈkaʊntər/: Không cần kê đơn
  • Side effects – /saɪd ɪˈfɛkts/: Tác dụng phụ
  • Therapeutic – /ˌθɛrəˈpjuːtɪk/: Thuộc về điều trị
  • Anesthetic – /ˌænɪsˈθɛtɪk/: Thuốc mê
  • Antipyretic – /ˌæntaɪpaɪˈrɛtɪk/: Thuốc hạ sốt

10 câu ví dụ tiếng Anh về “thuốc viên” và dịch nghĩa

1. I take a vitamin tablet every morning to ensure I get my daily nutrients.

=> Tôi uống một thuốc viên vitamin mỗi sáng để đảm bảo nhận đủ dưỡng chất hằng ngày.

2. Doctors often prescribe pain relief tablets for temporary discomfort.

=> Bác sĩ thường kê đơn viên giảm đau cho những cảm giác không thoải mái tạm thời.

3. The pharmacist explained how to properly split a tablet if needed.

=> Nhân viên dược học giải thích cách chia một thuốc viên một cách đúng nếu cần.

4. Some people prefer effervescent tablets for a quick and fizzy way to take medicine.

=> Một số người thích sử dụng thuốc viên sủi bọt để nhanh chóng và sôi nổi khi uống thuốc.

5. The digital era has brought about a decline in the use of traditional paper and a rise in tablet technology.

=> Thời đại số hóa đã gây ra sự suy giảm trong việc sử dụng giấy truyền thống và tăng cường công nghệ máy tính bảng.

6. She uses a drawing tablet for her digital artwork.

=> Cô ấy sử dụng một bảng vẽ kỹ thuật số cho công việc nghệ thuật số của mình.

7. Chewable vitamin tablets are a convenient option for those who have difficulty swallowing pills.

=> Thuốc viên vitamin dạng nhai là một lựa chọn thuận tiện cho những người gặp khó khăn khi nuốt viên thuốc.

8. The patient was instructed to dissolve the effervescent tablet in a glass of water before drinking it.

=> Bệnh nhân được hướng dẫn phải tan thuốc viên sủi bọt trong một cốc nước trước khi uống.

9. Modern education involves the use of interactive tablets in the classroom.

=> Giáo dục hiện đại liên quan đến việc sử dụng máy tính bảng tương tác trong lớp học.

10. The doctor recommended a calcium supplement in the form of chewable tablets for better absorption.

=> Bác sĩ đề xuất bổ sung canxi dưới dạng thuốc viên nhai để hấp thụ tốt hơn.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn