Home Chưa phân loại Thuốc Tránh Thai Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn

Thuốc Tránh Thai Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn

Trong Tiếng Anh, Thuốc tránh thai được gọi là Birth control pills, có phiên âm cách đọc là /bɜːθ kənˈtrəʊl pɪl/ (UK); /bɜːθ kənˈtroʊl pɪl/ (US).

Thuốc tránh thai “Birth control pills” là một phương pháp ngừa thai sử dụng các hợp chất hóa học để ngăn chặn quá trình rụng trứng, làm đặc chất nhầy cổ tử cung, và làm mỏng niêm mạc tử cung để ngăn tinh trùng từ việc xâm nhập. Đối với phụ nữ, thuốc tránh thai cũng có thể giúp kiểm soát chu kỳ kinh nguyệt và làm giảm đau kinh.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “thuốc tránh thai” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Birth control pills: Thuốc tránh thai
 2. Contraceptive pills: Thuốc tránh thai
 3. Oral contraceptives: Thuốc tránh thai uống
 4. Contraceptive medication: Thuốc tránh thai
 5. Hormonal contraceptives: Thuốc tránh thai có hormone
 6. Contraceptive drugs: Thuốc tránh thai
 7. Contraception pills: Thuốc tránh thai
 8. Anti-conception pills: Thuốc tránh thai
 9. Fertility control pills: Thuốc kiểm soát sinh sản
 10. Family planning pills: Thuốc kế hoạch gia đình

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Birth control pills” với nghĩa là “thuốc tránh thai” và dịch sang tiếng Việt:

 1. She takes birth control pills to regulate her menstrual cycle.
  => Cô ấy uống thuốc tránh thai để điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt của mình.
 2. Birth control pills are a common method of preventing unintended pregnancies.
  => Thuốc tránh thai là một phương pháp phổ biến để ngăn chặn thai không mong muốn.
 3. Many women use birth control pills for both contraceptive and hormonal regulation purposes.
  => Nhiều phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai vừa để tránh thai vừa để điều chỉnh hormone.
 4. It’s important to take birth control pills at the same time every day for maximum effectiveness.
  => Quan trọng để uống thuốc tránh thai vào cùng một thời điểm hàng ngày để đạt hiệu quả tối đa.
 5. Birth control pills should be prescribed by a healthcare professional after a thorough consultation.
  => Thuốc tránh thai nên được kê đơn bởi chuyên gia y tế sau một cuộc tư vấn kỹ lưỡng.
 6. Some women experience mild side effects when they start taking birth control pills.
  => Một số phụ nữ có thể trải qua các tác dụng phụ nhẹ khi bắt đầu sử dụng thuốc tránh thai.
 7. Birth control pills are available in different formulations, allowing women to choose what suits them best.
  => Thuốc tránh thai có sẵn trong các công thức khác nhau, giúp phụ nữ lựa chọn điều phù hợp nhất với họ.
 8. Women should be aware of the potential risks and benefits associated with the use of birth control pills.
  => Phụ nữ nên nhận thức về các rủi ro và lợi ích tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng thuốc tránh thai.
 9. Birth control pills are most effective when taken consistently and according to the prescribed schedule.
  => Thuốc tránh thai hiệu quả nhất khi được uống đều đặn và theo lịch trình đã được kê đơn.
 10. The decision to use birth control pills is a personal one, and women should consult with their healthcare provider.
  => Quyết định sử dụng thuốc tránh thai là quyết định cá nhân, và phụ nữ nên thảo luận với bác sĩ của mình.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM