Home Học tiếng Anh Thuốc tiếng Anh là gì, cách phát âm chuẩn nhất

Thuốc tiếng Anh là gì, cách phát âm chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Thuốc” có nghĩa là medicine với phiên âm Anh – Anh /ˈmedsn/ và Anh – Mỹ /ˈmedɪsn/

Một số từ liên quan đến “thuốc”

  • Medicine cabinet – /ˈmɛdɪsən ˈkæbɪnɪt/: Tủ thuốc
  • Cold medicine – /koʊld ˈmɛdɪsɪn/: Thuốc chống cảm lạnh
  • Herbal medicine – /ˈhɜːrbəl ˈmɛdɪsɪn/: Thuốc thảo dược
  • Traditional medicine – /trəˈdɪʃənl ˈmɛdɪsɪn/: Y học cổ truyền
  • Prescription medicine – /prɪˈskrɪpʃən ˈmɛdɪsɪn/: Thuốc kê đơn
  • Sports medicine – /spɔːrts ˈmɛdɪsɪn/: Y học thể thao
  • Nuclear medicine – /ˈnjuːklɪər ˈmɛdɪsɪn/: Y học hạt nhân
  • Travel medicine – /ˈtrævəl ˈmɛdɪsɪn/: Y học du lịch
  • Pediatric medicine – /ˌpiːdiˈætrɪk ˈmɛdɪsɪn/: Y học nhi khoa

10 câu ví dụ tiếng Anh về “thuốc” và dịch nghĩa

1. I take medicine every morning to control my blood pressure.

=> Tôi uống thuốc mỗi buổi sáng để kiểm soát huyết áp.

2. Herbal medicine has been used for centuries in many cultures.

=> Thuốc thảo dược đã được sử dụng trong nhiều thế hệ ở nhiều văn hóa khác nhau.

3. The doctor prescribed a new medicine to treat the infection.

=> Bác sĩ kê đơn một loại thuốc mới để điều trị nhiễm trùng.

4. The medicine cabinet in the bathroom is stocked with various medications.

=> Tủ thuốc trong phòng tắm được trang bị đủ loại thuốc.

5. Cold medicine can help alleviate symptoms like cough and congestion.

=> Thuốc chống cảm lạnh có thể giúp giảm nhẹ các triệu chứng như ho và nghẹt mũi.

6. He forgot to take his medicine, so his symptoms got worse.

=> Anh ta quên uống thuốc, vì vậy triệu chứng của anh ta trở nên tồi tệ hơn.

7. The medicine prescribed by the veterinarian helped the sick dog recover.

=> Loại thuốc được bác sĩ thú y kê đã giúp chú chó ốm hồi phục.

8. In emergencies, it’s important to have a first aid kit with basic medicines.

=> Trong tình trạng khẩn cấp, việc có một hộp cứu với các loại thuốc cơ bản là quan trọng.

9. The medicine tasted bitter, but it was effective in relieving pain.

=> Thuốc có vị đắng, nhưng nó hiệu quả trong việc giảm đau.

10. The doctor advised bed rest and prescribed cough medicine to help the patient recover from a cold.

=> Bác sĩ khuyến cáo nghỉ ngơi và kê một loại thuốc ho để giúp bệnh nhân hồi phục từ cảm lạnh.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn