Home Chưa phân loại Thuốc Nhỏ Mắt Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Thuốc Nhỏ Mắt Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Trong Tiếng Anh, Thuốc nhỏ mắt được gọi là Eye drops, có phiên âm cách đọc là /aɪˌdrɒp/.

Thuốc nhỏ mắt “Eye drops” là loại thuốc dạng nước hoặc gel được sử dụng để nhỏ vào mắt. Thuốc nhỏ mắt thường được dùng để điều trị các vấn đề liên quan đến mắt như đau, đỏ, ngứa, hay để điều trị các bệnh lý mắt khác nhau.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “thuốc nhỏ mắt” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Eye drops: Thuốc nhỏ mắt
 2. Ophthalmic solution: Dung dịch nhỏ mắt
 3. Artificial tears: Nước mắt nhân tạo
 4. Lubricating eye drops: Thuốc nhỏ mắt làm ẩm
 5. Antibiotic eye drops: Thuốc nhỏ mắt chống khuẩn
 6. Anti-allergy eye drops: Thuốc nhỏ mắt chống dị ứng
 7. Sterile eye drops: Thuốc nhỏ mắt trùng hợp
 8. Preservative-free eye drops: Thuốc nhỏ mắt không chứa chất bảo quản
 9. Redness relief eye drops: Thuốc nhỏ mắt giảm đỏ
 10. Vasoconstrictor eye drops: Thuốc nhỏ mắt co mạch.

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Eye drops” với nghĩa là “thuốc nhỏ mắt” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I use eye drops to relieve dryness and irritation.
  => Tôi sử dụng thuốc nhỏ mắt để giảm khô và kích thích.
 2. These eye drops are recommended for allergy symptoms.
  => Thuốc nhỏ mắt này được khuyến nghị cho các triệu chứng dị ứng.
 3. The doctor prescribed antibiotic eye drops for the infection.
  => Bác sĩ kê đơn thuốc nhỏ mắt chống khuẩn cho tình trạng nhiễm trùng.
 4. Lubricating eye drops can help with discomfort from dry eyes.
  => Thuốc nhỏ mắt làm ẩm có thể giúp giảm sự bất tiện từ đôi mắt khô.
 5. Please use sterile eye drops to prevent further irritation.
  => Xin hãy sử dụng thuốc nhỏ mắt vô trùng để ngăn ngừa kích ứng thêm.
 6. Redness relief eye drops are effective in reducing eye redness.
  => Thuốc nhỏ mắt giảm đỏ rất hiệu quả trong việc giảm đỏ mắt.
 7. The pharmacist recommended preservative-free eye drops for sensitive eyes.
  => Dược sĩ khuyến nghị thuốc nhỏ mắt không chứa chất bảo quản cho đôi mắt nhạy cảm.
 8. Vasoconstrictor eye drops can help reduce eye redness quickly.
  => Thuốc nhỏ mắt co mạch có thể giúp giảm đỏ mắt nhanh chóng.
 9. Artificial tears eye drops provide relief for dry eyes.
  => Thuốc nhỏ mắt nước mắt nhân tạo giúp giảm khô mắt.
 10. It’s important to choose the right type of eye drops for your specific condition.
  => Quan trọng là lựa chọn loại thuốc nhỏ mắt phù hợp với tình trạng cụ thể của bạn.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM