Home Học tiếng Anh Từ điển Thuốc kháng viêm tiếng anh là gì

Thuốc kháng viêm tiếng anh là gì

“Thuốc kháng viêm” trong tiếng Anh được gọi là “anti-inflammatory drugs”.Thuốc kháng viêm là một nhóm thuốc được sử dụng để giảm viêm và đau. Các loại thuốc này thường được sử dụng để điều trị các tình trạng viêm nhiễm như viêm khớp, viêm cơ, hoặc viêm xoang. Phiên âm và cách đọc của “anti-inflammatory drugs”:

 • Tiếng Anh (Mỹ): /ˌæntiɪnˈflæməˌtɔri ˈdrʌɡz/
 • Tiếng Anh (Anh): /ˌæntiɪnˈflæməˌtəri ˈdrʌɡz/

Dưới đây là các từ vựng liên quan đến “thuốc kháng viêm” trong tiếng Anh:

 • Inflammation (Noun): Viêm nhiễm.
 • Medication (Noun): Thuốc, dược phẩm.
 • Prescription (Noun): Đơn thuốc.
 • Dosage (Noun): Liều lượng.
 • Side Effects (Noun): Tác dụng phụ.
 • Relief (Noun): Sự giảm nhẹ, giảm đau.
 • Rheumatoid Arthritis (Noun): Viêm khớp dạng thấp.
 • Pain Management (Noun): Quản lý đau.
 • Immunosuppressive (Adjective): Giảm sức đề kháng.
 • Over-the-Counter (Adjective): Không cần đơn, có thể mua trực tiếp tại cửa hàng.

Một số câu ví dụ sử dụng các từ vựng liên quan đến “thuốc kháng viêm” trong tiếng Anh:

 1. The doctor prescribed anti-inflammatory medication to reduce the swelling and pain in the patient’s joints.
  • Bác sĩ kê đơn thuốc kháng viêm để giảm sưng và đau trong các khớp của bệnh nhân.
 2. For chronic conditions like rheumatoid arthritis, patients often rely on immunosuppressive drugs as part of their pain management plan.
  • Đối với các tình trạng mãn tính như viêm khớp dạng thấp, bệnh nhân thường phải phụ thuộc vào các loại thuốc giảm sức đề kháng như một phần của kế hoạch quản lý đau của họ.
 3. Over-the-counter anti-inflammatory drugs can provide relief for minor aches and pains without the need for a prescription.
  • Các loại thuốc kháng viêm không cần đơn có thể giúp giảm nhẹ đau và đau nhức nhẹ mà không cần đến bác sĩ.
 4. It’s important to follow the prescribed dosage of anti-inflammatory medications to avoid potential side effects.
  • Quan trọng để tuân thủ liều lượng đã được kê đơn của các loại thuốc kháng viêm để tránh các tác dụng phụ có thể xảy ra.
 5. Some people prefer natural remedies like turmeric as an alternative to traditional anti-inflammatory drugs.
  • Một số người thích sử dụng các phương pháp chữa trị tự nhiên như nghệ như một lựa chọn thay thế cho thuốc kháng viêm truyền thống.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM