Home Học tiếng Nhật Thuốc diệt côn trùng tiếng Nhật là gì?

Thuốc diệt côn trùng tiếng Nhật là gì?

Thuốc diệt côn trùng tiếng Nhật là gì?
Thuốc diệt côn trùng trong tiếng Nhật là gì

Thuốc diệt côn trùng tiếng Nhật là gì? Côn trùng là chủ đề từ vựng rất quen thuộc với chúng ta. Khi bắt đầu học tiếng Nhật, chúng ta nên bắt đầu học từ những gì quen thuộc và gần gũi nhất để có thể ghi nhớ từ vựng hiệu quả vì đây là những từ dùng thường xuyên. Vậy về chủ đề này, Thuốc diệt côn trùng tiếng Nhật là gì?
Thuốc diệt côn trùng tiếng Nhật là 殺虫剤, đọc là satchū-zai. Thông thường còn có vài từ đặc biệt như 防虫剤 (bōchūzai) là thuốc đuổi rận, muỗi.
Một số ví dụ về thuốc diệt côn trùng trong tiếng Nhật:

  • 2001年にはアメリカ人は 殺虫剤全体の 11% を芝生に投与しました。Năm 2001, người Mỹ bỏ ra 11% thuốc diệt côn trùng cho những bãi cỏ của họ.
  • 殺虫剤をしみ込ませた蚊帳は,薬代や治療代より安い。Mùng tẩm thuốc diệt côn trùng rẻ hơn tiền thuốc và viện phí.
  • 殺虫剤は、例えば、メトフルトリンである。Ví dụ, thuốc diệt côn trùng là metofluthrin.

XEM THÊM: NHỮNG PHÓ TỪ THƯỜNG DÙNG CHO N4
Hy vọng bài viết đã cung cấp đủ thông tin để giải đáp câu hỏi của bạn Thuốc diệt côn trùng tiếng Nhật là gì. Chúc các bạn học tốt.