Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cập nhật mới năm 2021

0
2155
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn đang tìm hiểu về mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được cập nhật mới nhất hiện nay. Thuế suất thuế TNDN là một mức thuế mà doanh nghiệp cần nộp trên một đơn vị khối lượng chịu thuế. Bài chia sẻ hôm nay, sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về mức thuế suất này.

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 được tính là 20% được quy định tại Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

1. Thuế suất thuế TNDN Trước ngày 01/01/2016

  • Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa có tổng doanh thu năm không vượt quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.
  • Doanh nghiệp có tổng số doanh thu năm trên 20 tỷ đồng áp dụng mức thuế suất 22%.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập trong năm khi không đủ 12 tháng:
Trong năm tạm tính quý dựa theo mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22% (trừ các trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế);

  • Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của những tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%;
  • Doanh thu bình quân của những tháng trong năm đầu tiên không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì năm kế tiếp doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

2. Thuế suất thuế TNDN từ ngày 01/01/2016 đến nay

Tất cả các doanh nghiệp đang có áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% và 22% chuyển sang áp dụng với mức thuế suất 20%.
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các trường hợp đặc biệt:

  • Các hoạt động thăm dò, tìm kiếm, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%. (Căn cứ dựa vào vị trí khai thác và điều kiện khai thác, trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án đầu tư thăm dò, tìm kiếm, khai thác dầu khí mà Thủ tướng Chính phủ về quyết định mức thuế suất cụ thể)
  • Các hoạt động tìm kiếm, khai thác, thăm dò các mỏ tài nguyên quý hiếm (bao gồm: vàng, bạc, thiếc, bạch kim, wonfram, antimoan, đá quý và đất hiếm trừ dầu khí) áp dụng với thuế suất 50%.
  • Những mỏ tài nguyên quý hiếm từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc vào danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành với Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng với mức thuế suất là 40%.

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Bảng tổng hợp thuế suất thuế TNDN qua các năm

THỜI GIAN ÁP DỤNG

CÁCH XÁC ĐỊNH

THUẾ SUẤT

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Trước 01/07/2013

Tất cả doanh nghiệp trừ từng trường hợp ở dưới

25%

Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012

Các hoạt động thăm dò, khai thác, tìm kiếm dầu khí tại Việt Nam

32 % – 50%

Hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (trừ dầu khí)

50%

Các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ trên 70% diện tích được giao ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

40%

Từ ngày 01/07/2013

Doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã và cả đơn vị sự nghiệp có thu có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.

20%

Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013

Tổng doanh thu năm từ trên 20 tỷ đồng

25%

Doanh nghiệp mới thành lập kể từ ngày 01/07/2013 (trừ các trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế).

25%

Từ ngày 01/01/2014 – 31/12/2015

Doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, và cả đơn vị sự nghiệp có thu có tổng doanh thu năm không vượt quá 20 tỷ đồng.

20%

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014;

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

Tổng doanh thu năm từ trên 20 tỷ đồng

22%

Trường hợp doanh nghiệp mới được thành lập trong năm không đủ 12 tháng thì trong năm đó doanh nghiệp cần thực hiện kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22% (trừ các trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế).

22%

Từ ngày 01/01/2016 trở đi

Tất cả DN, trừ trường hợp ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

20%

XEM THÊM: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp đúng quy định
Với mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mà chúng tôi chia sẻ ở trên. Hy vọng bạn đọc sẽ hiểu hơn về nội dung này. Cũng như cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp đúng quy định.

5/5 - (100 bình chọn)