Home Học tiếng Anh Từ điển Thực Phẩm Ăn Liền Tiếng Anh Là Gì

Thực Phẩm Ăn Liền Tiếng Anh Là Gì

Thực phẩm ăn liền trong tiếng Anh được gọi là “ready-to-eat food” hoặc đơn giản là “convenience food.”Thực phẩm ăn liền là các sản phẩm thực phẩm đã được chế biến sẵn và có thể ăn ngay mà không cần nấu nướng hay chuẩn bị nhiều công đoạn. Phiên âm của từ “convenience food” như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ: /kənˈviːniəns fuːd/
 • Tiếng Anh Anh: /kənˈviːniəns fuːd/

Phiên âm của từ “ready-to-eat food” như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ: /ˈrɛdi tʊ it fuːd/
 • Tiếng Anh Anh: /ˈrɛdi tə iːt fuːd/

Dưới đây là các từ vựng liên quan đến “thực phẩm ăn liền” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

  • Instant Food (Noun): Thực phẩm tức thì.
  • Microwavable (Adjective): Có thể đặt vào lò vi sóng.
  • Prepackaged (Adjective): Được đóng gói trước.
  • Convenience Store (Noun): Cửa hàng tiện lợi.
  • Frozen Meal (Noun): Bữa ăn đóng đá.
  • Canned Food (Noun): Thực phẩm đóng hộp.
  • Snack (Noun): Snack, thức ăn nhẹ.
  • Takeout (Noun): Thức ăn mang đi.
  • Fast Food (Noun): Thức ăn nhanh.
  • Dried Goods (Noun): Thực phẩm khô.

Một số câu ví dụ liên quan đến “thực phẩm ăn liền” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

  1. I often rely on instant food like noodles when I’m too busy to cook a proper meal. =>Tôi thường xuyên dựa vào thực phẩm tức thì như mì ống khi tôi quá bận để nấu một bữa ăn phức tạp.
  2. Microwavable meals are convenient for people with hectic schedules who need a quick and easy dinner option. =>Bữa ăn có thể đặt vào lò vi sóng rất thuận tiện cho những người có lịch trình bận rộn cần một lựa chọn tối ưu và dễ dàng cho bữa tối.
  3. I grabbed some prepackaged snacks from the convenience store for our road trip. =>Tôi nhanh chóng nhặt một số thực phẩm nhẹ đã đóng gói trước từ cửa hàng tiện lợi để chuẩn bị cho chuyến đi của chúng tôi.
  4. When you’re too tired to cook, frozen meals can be a lifesaver—they’re quick to prepare and still taste good. =>Khi bạn quá mệt mỏi để nấu ăn, bữa ăn đóng đá có thể là người cứu thế — chúng nhanh chóng để chuẩn bị và vẫn ngon miệng.
  5. Sometimes, takeout is the best option after a long day at work when you don’t feel like cooking. =>Đôi khi, việc đặt mang về là lựa chọn tốt nhất sau một ngày dài làm việc khi bạn không muốn nấu nướng.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM