Thủ tục và hồ sơ truy thu bảo hiểm xã hội theo quy định

0
1634
Thủ tục truy thu bảo hiểm xã hội

Bạn đang tìm hiểu về điều kiện, thủ tục truy thu bảo hiểm xã hội. Khi người sử dụng lao động, người lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội thì có bị truy thu bảo hiểm không? Trình tự thủ tục thực hiện  truy thu bảo hiểm xã hội như thế nào? Mức phạt, mức truy thu khi trốn đóng bảo hiểm xã hội được quy định thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây:

Thủ tục, hồ sơ truy thu bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 24 Khoản 1 quy định về truy thu bảo hiểm xã hội như sau:

Thành phần hồ sơ:

Đối với người lao động

Được quy định tại Điểm 1.2, Khoản 2 Điều 17, gồm có:

 • Tờ khai tham gia BHYT, BHXH (mẫu A01-TS),
 • Kèm theo 2 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (1 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH và BHYT)
 • 1 ảnh lưu cùng với hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).

Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa được hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận về thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN được cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.

Đối với đơn vị

 • Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS).
 • Hai (02) bản về danh sách lao động tham gia BHYT, BHXH (mẫu D02-TS).
 • Bảng thanh toán tiền công, tiền lương của đơn vị tương ứng thời gian truy thu bảo hiểm xã hội.
 • Biên bản và Quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHYT, BHTN, BHXH của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Các trường hợp truy thu BHXH

1. Đơn vị vi phạm những quy định của pháp luật về việc đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT được cơ quan có thẩm quyền xử lý buộc phải truy đóng hoặc được cơ quan BHXH kiểm tra và truy thu hoặc là đơn vị có yêu cầu được truy thu bảo hiểm xã hội:

 • Không đóng BHYT, BHTN, BHXH cho người lao động.
 • Đóng không theo đúng thời gian quy định.
 • Đóng không đúng với mức quy định.
 • Đóng không đủ số lượng người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

2. Đơn vị hết thời hạn được phép tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và quỹ tử tuất theo quy định của pháp luật, đơn vị điều chỉnh về số tiền lương đã đóng BHXH, BHYT của người lao động; người lao động đi làm việc theo thời hạn ở nước ngoài sau khi về nước phải truy đóng BHXH theo quy định của pháp luật.
3. Các trường hợp khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.
Để hiểu chi tiết hơn về trường hợp bị truy thu đóng bảo hiểm xã hội và mức phạt, bạn đọc hãy tham khảo bài viết sau: Trường hợp bị truy thu đóng BHXH và mức phạt
XEM THÊM: Trường hợp bị truy thu đóng bảo hiểm xã hội theo quy định
Như vậy, thủ tục và hồ sơ truy thu bảo hiểm xã hội được pháp luật có những quy định rõ ràng và cụ thể. Hy vọng, bạn đọc đã hiểu hơn về nội dung này.

5/5 - (100 bình chọn)