Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định

0
2098
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN của cơ quan thuế được thực hiện như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật. Theo quy định hiện nay, thủ tục này thực hiện gồm có những giấy tờ gì? Bộ hồ sơ đầy đủ để xin cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN của cơ quan thuế. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu rõ hơn về nội dung này.

Khi nào cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN?

  • Theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, Đơn vị cá nhân, tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động nếu có nhu cầu.
  • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có thể được cấp dựa theo từng lần phát sinh khấu trừ. Hoặc cấp cho cả một kỳ trong năm dương lịch.
  • Trường hợp cá nhân không có yêu cầu. Hoặc đối với những cá nhân ủy quyền quyết toán thuế tại thì đơn vị, cá nhân trả thu nhập không cần phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Thủ tục mua Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có thể đặt in hoặc tự mua của Chi cục thuế, dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục mua Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tại Chi cục thuế như sau:

Hồ sơ mua Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp (photo có công chứng (01 bản))
  • Giấy giới thiệu của Doanh nghiệp (01 bản)
  • Bản photo của Chứng minh thư nhân dân của người đứng tên trên giấy giới thiệu, kèm với Chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu.
  • Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu 07/CTKT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. (1 bản)

Nơi nộp hồ sơ

  • Phòng ấn chỉ Chi cục thuế quản lý doanh nghiệp.
  • Sau khi đã hoàn thành xong những thủ tục thì Chi cục thuế sẽ Cấp cho doanh nghiệp một Cuốn Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Một cuốn chứng từ khấu trừ thuế TNCN có 50 số, mỗi số có 2 liên:
Liên 1: Báo soát và Lưu;
Liên 2: Giao cho người nộp thuế (cá nhân được khấu trừ thuế)
Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Mẫu 07/CTKT-TNCN đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNKính gửi: Chi cục thuế …………….

1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: CÔNG TY ………………………………………..
2. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….
3. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….
4. Số điện thoại:…………………………………….5. Số fax:………………………………..
6. Số tài khoản:……………………………………. 7. Nơi mở tài khoản:……………………
Dựa theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân và những văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, nay đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi).
Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện hành về  việc quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./.
                                                    ………… ngày…… tháng….năm………
                                                          NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
                                                 CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
                                            (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)
XEM THÊM: Chứng từ khấu trừ thuế TNCN – Mẫu và cách ghi đúng quy định
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN cần thực hiện theo đúng trình tự của pháp luật. Với những chia sẻ trên đây, hy vọng bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về nội dung này.

5/5 - (100 bình chọn)