Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng – Những quy định cần biết

0
2321
Chuyển sinh hoạt Đảng

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, nghỉ mất sức, nghỉ hưu, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời gian 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hay thay đổi nơi cư trú. Vậy thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng gồm có những nội dung nào? Được quy định ra sao, mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về nội dung này.

Điều kiện chuyển sinh hoạt Đảng

Chuyển sinh hoạt đảng gồm có 3 loại dưới đây:

 • Chuyển sinh hoạt đảng chính thức.
 • Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời.
 • Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ.

Căn cứ vào Điểm 6.3 Quyết định 29/QĐ-TW quy định chuyển sinh hoạt Đảng như sau:

Chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Điều kiện chuyển sinh hoạt đảng chính thức là khi có quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, nghỉ mất sức, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời gian 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hay thay đổi nơi cư trú thì đảng viên cần phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.
Khi chuyển sinh hoạt Đảng chính thức ra ngoài đảng bộ huyện hay tỉnh (và tương đương) thì cấp ủy huyện (cũng như tương đương) có đảng viên chuyển đi và có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. Đảng bộ và chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh ủy (và tương đương) khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên thì ban tổ chức tỉnh ủy (và ban tổ chức tương đương) làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng. Đảng viên cần phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giới thiệu chuyển đi. Nếu quá thời hạn trên mà đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét và xử lý theo quy định.
Cấp ủy nơi đảng viên đang sinh hoạt và đang công tác làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ và giao cho đảng viên trực tiếp mang theo để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu, đồng thời tiếp nhận sinh hoạt đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương khi thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên. Chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức trong trường hợp đảng viên đang bị thanh tra và kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại hoặc tố cáo.

Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Khi được cử đi học tập trung ở những cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 2 năm hoặc khi đảng viên thay đổi nơi cư trú và nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm. Sau đó lại trở về đơn vị cũ thì cần phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ và chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác và học tập hay nơi cư trú mới (trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư quy định).
Đảng viên khi chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời không tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt tạm thời mà được tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức nhưng vẫn phải đóng đảng phí ở chi bộ nơi sinh hoạt đảng tạm thời.

Chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài

Đảng viên dự bị sinh hoạt đơn lẻ ở ngoài nước và khi hết thời hạn dự bị cần phải làm bản tự kiểm điểm về tư cách đảng viên và việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian sinh hoạt đơn lẻ; thì cấp ủy trực tiếp quản lý đảng viên ở ngoài nước căn cứ vào những nhận xét và đánh giá của cấp ủy nơi đi, đồng thời kiểm điểm của đảng viên để xét công nhận đảng viên chính thức.
Đối với những địa bàn ở ngoài nước có hoàn cảnh đặc biệt và không đủ 3 đảng viên chính thức để lập ra chi bộ thì có thể được thành lập chi bộ sinh hoạt dự bị (gồm 3 đảng viên trở lên và kể cả đảng viên chính thức, dự bị), cấp ủy cấp trên chỉ định bí thư chi bộ.
Điều kiện chuyển sinh hoạt Đảng

Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng

Chuyển sinh hoạt đảng chính thức (cắt đảng số khỏi đảng bộ)

Cấp có thẩm quyền ra quyết định chuyển công tác của Đảng viên sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên hoặc có thể thay đổi nơi cư trú lâu dài; đảng viên đi công tác biệt phái hay đến làm hợp đồng không thời hạn 12 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hội quần chúng, thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

 • Ở những nơi có tổ chức đảng: Được chuyển sinh hoạt Đảng chính thức đến TCCS đảng nơi đảng viên đến làm việc hay nơi cư trú lâu dài.
 • Ở những nơi chưa có tổ chức đảng: Nếu cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp… ở quá xa nơi đảng viên thường trú, thì được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ nơi đảng viên đang tạm trú. Trường hợp đảng viên đến làm việc ở gần nơi thường trú, thì đảng viên vẫn sinh hoạt tại đảng bộ cũ.
 • Đảng viên là học sinh và sinh viên tốt nghiệp ra trường ở trong nước mà chưa có nơi nhận làm việc thì đảng ủy nhà trường sẽ để đảng viên sinh hoạt ở đảng bộ nhà trường trong 12 tháng (hoặc có thể chuyển sinh hoạt đảng về tổ chức đảng nơi cư trú theo đề nghị từ đảng viên.

Cách viết giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng chính thức (theo Mẫu số 01)
Chi ủy (kể cả là chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức đi và sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển công tác, cũng như thay đổi chỗ ở… và bản tự kiểm điểm của đảng viên) viết ô số 1 của giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức “Loại 10 ô trống” giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp như: Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh.
Đảng ủy cơ sở kiểm tra và viết nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên, viết ô số 3 giới thiệu đảng viên cho cấp ủy cấp trên trực tiếp như Ban thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.
Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức gồm có:

 • Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô trống).
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động và chuyển công tác, nghỉ hưu, đi học, tốt nghiệp ra Trường (đối với sinh viên pho to Bằng tốt nghiệp), hoặc có thể thôi việc.
 • Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng viên và có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường.
 • Thẻ đảng viên.
 • Mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên và có xác nhận của cấp uỷ cơ sở.
 • Hồ sơ đảng viên (có bổ sung vào quá trình công tác đến thời điểm chuyển đi trong lý lịch đảng viên ).
 • Trích Biên bản cuộc họp Chi bộ tại thời điểm chuyển sinh hoạt.
 • Bản kiểm điểm và phân loại đảng viên hàng năm (của 05 năm gần nhất); phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm và kế hoạch đăng ký học tập Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Sổ Liên hệ,….

Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài

Đối tượng
Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức (cắt đảng số ở đảng bộ) áp dụng đối với những đảng viên được cử đi công tác, học tập và lao động, được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho đi thăm người thân… ở ngoài nước 12 tháng trở lên.
Nếu ở nước ngoài đã có TCCS đảng: Đảng uỷ cấp trên cơ sở đã tiến hành chuyển sinh hoạt đảng chính thức như thủ tục ở trong nước và giới thiệu đảng viên đến Ban Cán sự đảng ngoài nước nhằm thực hiện tiếp thủ tục.
Thủ tục
Thủ tục chuyển như ở trong nước và  ở ô số 3 giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng chính thức (loại 10 ô trống), Đảng uỷ cấp trên cơ sở viết giới thiệu đảng viên đến Đảng ủy nước ngoài.
Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng chính thức ra nước ngoài giống như hồ sơ chuyển đảng chính thức ở trong nước.

Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời (không cắt đảng số)

Đối tượng
Đối với đảng viên đi công tác, học tập và làm việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, đồng thời thay đổi nơi trú ở trong nước; đảng viên là cán bộ công nhân viên ở các doanh nghiệp, cũng như là xã viên các hợp tác xã vì không có việc làm nên phải về nơi cư trú nghỉ chờ việc làm… trong thời gian 3 tháng đến dưới 12 tháng; đảng viên được cử đi học ở các trường trong nước 3 tháng đến 24 tháng, sau đó trở về đơn vị cũ.
Cách viết giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời (theo Mẫu số 2). Chi ủy (kể cả là chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đi, ngay sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, học tập… và bản tự kiểm điểm đảng viên) viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời “Loại 8 ô” để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cấp cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì sẽ giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc có thể chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.
Đảng ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đi, kiểm tra và viết ô số 2 để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc có thể chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.
Đảng ủy cơ sở nơi mà đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra và viết ô số 3 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc; chi ủy hay chi ủy cơ sở viết ô số 4 để tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt đảng tạm thời.
Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời:

 • Trích Biên bản cuộc họp Chi bộ ở tháng về chuyển sinh hoạt Đảng viên.
 • Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô trống)
 • Quyết định từ cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác hoặc học tập…
 • Thẻ đảng viên.
 • Bản tự kiểm điểm quá trình học tập và công tác của đảng viên có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường.

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ

 • Khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng của chi bộ này sang chi bộ khác trong cùng một đảng bộ cơ sở và chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt kiểm tra, viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ (loại 5 ô và mẫu 03) giới thiệu lên đảng ủy cấp cơ sở.
 • Đảng ủy cơ sở kiểm tra và viết ô số 3 chuyển cho chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.
 • Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng và có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường.
 • Chi ủy chi bộ nơi đảng viên đến sinh hoạt kiểm tra và viết ô số 5 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt. Sau đó chuyển giấy sinh hoạt này lên đảng ủy của cơ sở lưu giữ trong hồ sơ đảng viên.
 • Về thủ tục gồm có: Quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động và chuyển công tác, nghỉ hưu, đi học, tốt nghiệp ra Trường hoặc có thể thôi việc (đối với sinh viên pho to Bằng tốt nghiệp).
 • Trích Biên bản cuộc họp của Chi bộ ở thời điểm chuyển sinh hoạt.
 • Bản kiểm điểm và phân loại đảng viên hàng năm (của 05 năm gần nhất); phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm; kế hoạch đăng ký học tập Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Sổ Liên hệ,….

XEM THÊM: Quy trình kết nạp Đảng viên cập nhật quy định mới nhất
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Khi Đảng viên muốn chuyển sinh hoạt Đảng, cần phải thỏa mãn những điều kiện nêu trên. Đồng thời thực hiện đúng thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng theo đúng quy định của pháp luật.

5/5 - (100 bình chọn)