Thủ tục chuyển hộ khẩu – Trình tự, hồ sơ bạn cần biết

0
1103
Thủ tục chuyển hộ khẩu

Bạn đang tìm hiểu về thủ tục chuyển hộ khẩu từ quận này sang quận khác? Hay thủ tục chuyển hộ khẩu trong cùng một quận? Tất cả những thắc mắc này, sẽ được chúng tôi trình bày trong bài viết “Thủ tục chuyển hộ khẩu – Trình tự, hồ sơ bạn cần biết”. Bạn đọc nên tham khảo để hiểu hơn về thủ tục chuyển hộ khẩu.


Thủ tục chuyển hộ khẩu từ quận này sang quận khác

Khi chuyển hộ khẩu từ quận (huyện) này sang quận (huyện) khác. Bạn cần phải tiến hành thủ tục chuyển hộ khẩu bao gồm các việc như thủ tục cắt khẩu, nhập khẩu ở nơi ở mới. Đồng thời xóa đăng ký thường trú ở nơi ở cũ.

Đối tượng thực hiện

Thủ tục này áp dụng cho các trường hợp sau đây:

 • ​​Công dân chuyển ra ở ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện.
 • Chuyển ra ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh.a
 • Chuyển đi ra ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương (TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP Hải Phòng và TP. Cần Thơ)

Thủ tục cấp Giấy chuyển hộ khẩu (cắt khẩu)

Chuẩn bị hồ sơ

 • Sổ hộ khẩu hoặc Sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đó.
 • Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu ghi rõ tại Mục 15. Nội dung thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu: Cấp giấy chuyển hộ khẩu.

+ Trường hợp chuyển cả hộ. Người chuyển cần ghi rõ vào giấy chuyển hộ khẩu và Sổ hộ khẩu là chuyển đi cả hộ. Nhờ đó, để cơ quan Công an nơi chuyển đến thu sổ hộ khẩu cũ để cấp sổ hộ khẩu mới.
+ Trường hợp chuyển một hoặc một số người trong hộ thì ghi rõ ràng vào trang điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu. Các thông tin như thông tin người chuyển đi, địa chỉ nơi chuyển đến, thời gian cấp giấy chuyển hộ khẩu.

Nộp hồ sơ 

Người dân làm thủ tục chuyển hộ khẩu nộp hồ sơ tại:

 • Công an thị trấn, xã: Trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh.
 • Công an huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng Công an thành phố, thị xã trực thuộc: Trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi quận, huyện, thị xã thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc trong tỉnh và ra ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu hoặc giấy tờ kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ. Cán bộ có trách nhiêm tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ. Không tiếp nhận nếu hồ sơ không đủ điều kiện. Đồng thời, trả lời bằng văn bản cho công dân,nêu rõ lý do.
Trong thời gian 2 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ làm thủ tục chuyển hộ khẩu, Công an phải cấp Giấy chuyển hộ khẩu cho công dân

Nhận giấy chuyển hộ khẩu

Khi đến nhận kết quả, người nhận đưa giấy biên nhận. Cán bộ trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (trừ trường hợp được miễn phí).
Thủ tục chuyển hộ khẩu

Thủ tục chuyển hộ khẩu cùng quận (huyện)

Đối tượng thực hiện

Chủ hộ hoặc người sống trong hộ hoặc người được ủy quyền phải làm thủ tục chuyển hộ khẩu, khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Công dân chuyển đi trong cùng một thành phố, thị xã thuộc tỉnh.
 • Chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi thị trấn, xã của huyện thuộc tỉnh.
 • Chuyển đi trong cùng một huyện, thị xã, quận của thành phố trực thuộc Trung ương.

Trình tự, thủ tục điều chỉnh thông tin trong Sổ hộ khẩu

Chuẩn bị hồ sơ:

 • Sổ hộ khẩu.
 • Giấy tờ minh chứng chỗ ở hợp pháp mới.
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu HK2) ghi tại Mục 15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: Điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu.

Nộp hồ sơ

Người làm thủ tục chuyển hộ khẩu tiến hành nộp hồ sơ tại:

 • Công an quận, huyện, thị xã đối với thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Công an xã, thị trấn hoặc Công an thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đối với tỉnh.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công an viết giấy biên nhận trao cho người nộp. Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần trong hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ. Cán bộ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân và nêu rõ lý do.
Trong thời hạn 3 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ làm thủ tục chuyển hộ khẩu, Công an phải cấp Giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.

Nhận lại sổ hộ khẩu đã điều chỉnh

Người đến nhận đưa giấy biên nhận. Cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí (trừ trường hợp được miễn phí). Lệ phí được quy định bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Sau đó mang theo phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận lại biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả, đồng thời kiểm tra biên lai nộp lệ phí. Cán bộ yêu cầu ký xác nhận, trả Sổ hộ khẩu cho người đến nhận kết quả.
XEM THÊM: Cách viết mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu mẫu hk02

Kết luận

Với những chia sẻ về thủ tục chuyển hộ khẩu từ quận này sang quận khác. Hay thủ tục chuyển hộ khẩu trong cùng một quận. Sẽ cung cấp cho bạn những những kiến thức về làm thủ tục chuyển hộ gia đình.

5/5 - (100 bình chọn)