Home Học tiếng Anh Từ điển Thủ thuật y khoa tiếng anh là gì

Thủ thuật y khoa tiếng anh là gì

Thủ thuật y khoa tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được gọi là “medical procedures”. Đây là các quá trình và phương pháp thực hiện trong lĩnh vực y học để chẩn đoán, điều trị hoặc ngăn chặn một bệnh lý. Phiên âm của từ “medical procedures”:

 1. Tiếng Anh Mỹ (US):
  • Phiên âm: /ˈmɛdɪkəl prəˈsidʒərz/
 2. Tiếng Anh Anh (UK):
  • Phiên âm: /ˈmɛdɪkl prəˈsiːdʒəz/

Thủ thuật y khoa tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “thủ thuật y khoa” trong tiếng Anh:

 • Surgery: /ˈsɜːrdʒəri/ – Phẫu thuật
 • Endoscopy: /ɛnˈdɒskəpi/ – Nội soi
 • Biopsy: /ˈbaɪəpsi/ – Mẫu sinh thiết
 • Anesthesia: /ˌænɪsˈθiːziə/ – Gây mê
 • Radiology: /ˌreɪdiˈɒlədʒi/ – X-quang
 • Incision: /ɪnˈsɪʒən/ – Cắt mở
 • Rehabilitation: /ˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃən/ – Phục hồi chức năng
 • Catheterization: /ˌkæθɪtəraɪˈzeɪʃən/ – Đặt ống thông tiểu đạo
 • Intubation: /ɪntjuːˈbeɪʃən/ – Đặt ống thông khí
 • Dialysis: /daɪˈæləsɪs/ – Lọc máu

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “thủ thuật y khoa” trong tiếng Anh:

 1. English: What are some common medical procedures used to treat cardiovascular conditions, and how do they contribute to improving heart health? Vietnamese: Các thủ thuật y khoa thông thường nào được sử dụng để điều trị các vấn đề về tim mạch, và chúng đóng góp như thế nào vào việc cải thiện sức khỏe tim?
 2. English: Can you explain the key steps involved in minimally invasive surgery, and how it differs from traditional surgical approaches? Vietnamese: Bạn có thể giải thích những bước chính trong phẫu thuật ít xâm lấn và sự khác biệt so với phương pháp phẫu thuật truyền thống không?
 3. English: What are the latest advancements in medical technology that have revolutionizedsurgical techniques and patient care? Vietnamese: Các tiến bộ mới nhất trong công nghệ y tế làm thay đổi như thế nào các kỹ thuật phẫu thuật và chăm sóc bệnh nhân?
 4. English: In orthopedic medicine, what are some common surgical procedures for addressing joint and bone-related issues, and what is the expected recovery process? Vietnamese: Trong y học cơ xương khớp, có những thủ thuật phẫu thuật thông thường nào để giải quyết các vấn đề liên quan đến khớp và xương, và quá trình phục hồi được kỳ vọng như thế nào?
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM