Home Học tiếng Anh Từ điển Thử thai tiếng anh là gì

Thử thai tiếng anh là gì

“Thử thai” trong tiếng Anh được dịch là “pregnancy test”.“Thử thai” là một quy trình hoặc sản phẩm sử dụng để xác định có thai hay không. Các phương pháp thử thai có sẵn bao gồm que thử thai, thử máu, và siêu âm. Phiên âm của “pregnancy test” như sau:

 • Tiếng Anh (Mỹ): /ˈprɛɡ.nən.si tɛst/
 • Tiếng Anh (Anh): /ˈprɛɡ.nən.si tɛst/

Dưới đây là 10 từ vựng liên quan đến chủ đề “thử thai” trong tiếng Anh:

 1. Pregnancy (Noun): Thai kỳ.
 2. Hormone (Noun): Hormon.
 3. Detection (Noun): Sự phát hiện.
 4. HCG (Human Chorionic Gonadotropin) (Noun): HCG (Hormon tăng trưởng tế bào có nhóm nangon nhóm bào tử người).
 5. Test Kit (Noun): Bộ kit thử.
 6. Accuracy (Noun): Độ chính xác.
 7. Urinary (Adjective): Liên quan đến nước tiểu.
 8. Home Testing (Noun): Thử nghiệm tại nhà.
 9. Early Detection (Noun): Phát hiện sớm.
 10. Result (Noun): Kết quả.

Dưới đây là 5 câu ví dụ sử dụng các từ vựng liên quan đến “thử thai” trong tiếng Anh:

 1. She decided to take a home pregnancy test to find out if she was expecting.
  • Cô ấy quyết định thử que thử thai tại nhà để biết liệu cô ấy có mang thai không.
 2. The early detection capability of modern pregnancy tests allows women to know the results sooner.
  • Khả năng phát hiện sớm của các bộ thử thai hiện đại giúp phụ nữ biết kết quả nhanh hơn.
 3. After the positive result on the pregnancy test, they scheduled a doctor’s appointment for confirmation.
  • Sau kết quả tích cực trên que thử thai, họ đã sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ để xác nhận.
 4. Some women prefer blood tests for pregnancy detection as they offer a higher level of accuracy.
  • Một số phụ nữ ưa chuộc các bài kiểm tra máu để phát hiện thai kỳ vì chúng mang lại độ chính xác cao hơn.
 5. The hormone HCG is crucial for pregnancy, and its detection in a woman’s body is a key indicator of a positive test.
  • Hormon HCG là quan trọng đối với thai kỳ, và việc phát hiện nó trong cơ thể phụ nữ là một chỉ số quan trọng của một kết quả tích cực trên bộ thử thai.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM