Thu nhập chịu thuế là gì? Cách tính và những điều cần lưu ý

0
3028
Thu nhập chịu thuế

Bạn đang tìm hiểu thông tin về thu nhập chịu thuế là gì? Cũng như cách tính khoản thu nhập chịu thuế ra sao? Và các khoản thu nhập nào thì phải chịu mức thuế thu nhập này? Mời bạn đọc cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết sau “Thu nhập chịu thuế là gì? Cách tính và những điều cần lưu ý

Thu nhập chịu thuế là gì?

Thu nhập chịu thuế là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương và tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân. Bao gồm cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được khi làm việc tại khu kinh tế.
Thu nhập tính thuế là khoản thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản có liên quan như: giảm trừ bản thân, gia cảnh và đóng bảo hiểm…

Cách tính thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế được xác định bằng công thức:
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – các khoản giảm trừ (gia cảnh, bản thân và phụ thuộc)
Ví dụ: Bạn làm việc tại công ty B, Lương của bạn là 10tr/tháng và tiền thưởng trong tháng của bạn là 5%/lương. Giả sử các khoản bảo hiểm phải đóng là 500.000đ.
Thu nhập tính thuế = (10tr+0.5tr-4tr-0.5tr)=6tr
Thuế TNCN phải nộp = 5tr*5%+1tr*10%=0.35tr

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính quy định: Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được quy định cụ thể như sau:

Thu nhập từ kinh doanh gồm có:

 • Thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá và các hoạt động dịch vụ;
 • Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hay chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của pháp luật.

Thu nhập từ tiền lương và tiền công gồm có:

 • Tiền lương, tiền công và các khoản mang tính chất tiền lương, tiền công;
 • Các khoản phụ cấp và trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo đúng quy định của pháp luật về các ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành hay nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại và nguy hiểm, phụ cấp thu hút và phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động, trợ cấp một lần sau khi sinh con hay nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do bị suy giảm khả năng lao động, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp hưu trí một lần, trợ cấp mất việc làm theo đúng quy định của Bộ luật lao động và các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả hay trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội;
 • Tiền thù lao dưới mọi hình thức thì chịu mức thu nhập chịu thuế.
 • Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, ban kiểm soát, hội đồng quản lý, các tổ chức và hội đồng quản trị
 • Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hay không bằng tiền;
 • Tiền thưởng, trừ các khoản tiền thưởng có kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng và tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc tế, giải thưởng quốc gia, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, phát minh, sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, tiền thưởng về phát hiện và khai báo các hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thu nhập từ đầu tư vốn gồm có:

 • Tiền lãi cho vay;
 • Lợi tức cổ phần;
 • Thu nhập từ nguồn đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

 • Thu nhập từ việc chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;
 • Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của công ty;
 • Thu nhập từ chuyển nhượng nguồn vốn dưới hình thức khác.

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng kinh doanh bất động sản:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất;
 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hay quyền sử dụng nhà ở;
 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất và thuê mặt nước;
 • Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng từ bất động sản.

Thu nhập từ trúng thưởng:

 • Trúng thưởng xổ số;
 • Trúng thưởng trong các hình thức được khuyến mại;
 • Trúng thưởng trong các hình thức cá cược và casino;
 • Trúng thưởng trong các trò chơi và cuộc thi có thưởng, các hình thức trúng thưởng khác.

Thu nhập từ bản quyền:

 • Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ;
 • Thu nhập từ chuyển giao công nghệ.
 • Thu nhập từ việc nhượng quyền thương mại thì phải đóng mức thu nhập chịu thuế.

Thu nhập từ việc nhận thừa kế là chứng khoán hay phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và các tài sản khác phải đăng ký sở hữu hay đăng ký sử dụng.
Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán hay phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản, cũng như các tài sản khác phải đăng ký sở hữu hay đăng ký sử dụng.
Cách tính thu nhập chịu thuế

Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN)

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa chồng với vợ, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; mẹ nuôi, cha nuôi và với con nuôi; mẹ chồng, cha chồng và với con dâu; mẹ vợ cha vợ với con rể; bà nội, ông nội, với cháu nội; bà ngoại, ông ngoại với cháu ngoại; chị, anh, em ruột với nhau.
 • Thu nhập chịu thuế được miễn từ việc chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất ở, các tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong những trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.
 • Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của các cá nhân được Nhà nước giao đất.
 • Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa chồng với vợ, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; mẹ nuôi, cha nuôi và với con nuôi; mẹ chồng, cha chồng và với con dâu; mẹ vợ cha vợ với con rể; bà nội, ông nội, với cháu nội; bà ngoại, ông ngoại với cháu ngoại; chị, anh, em ruột với nhau.
 • Thu nhập của hộ gia đình và cá nhân trực tiếp sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hay chỉ qua sơ chế thông thường.
 • Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.
 • Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng và lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
 • Thu nhập từ kiều hối.
 • Phần tiền lương làm việc ban đêm và làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo đúng quy định của pháp luật.
 • Tiền lương hưu được Bảo hiểm xã hội chi trả.

Thu nhập chịu thuế được miễn từ học bổng, gồm:

 • Học bổng nhận được từ các ngân sách nhà nước;
 • Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước, ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

Giảm thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN)

Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do hoả hoạn, thiên tai, tai nạn, bệnh hiểm nghèo bị ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm mức thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không được vượt quá số thuế phải nộp.
XEM THÊM: Thuế thu nhập cá nhân là gì? Những quy định mà bạn cần biết
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Thu nhập chịu thuế là khoản thuế mà cá nhân cần phải nộp được pháp luật quy định. Hy vọng với bài viết này, sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về khoản thu nhập chịu thuế.

5/5 - (100 bình chọn)