Thủ Kho Tiếng Anh Là Gì?

0
2448

Thủ kho tiếng Anh gọi là stocker
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Thủ kho có thể bạn quan tâm:

 • Notice of arrival = Arrival notice
 • Notice of readiness:Thông báo hàng sẵn sàng để bốc /dỡ
 • Notify party: bên nhận thông báo
 • ODM: original designs manufacturer: nhà thiết kế và chế tạo theo đơn đặt hàng
 • OEM: original equipment manufacturer: nhà sản xuất thiết bị gốc
 • Ocean Bill of Lading = BL
 • Ocean Freight (O/F): cước biển
 • Offer = quotation
 • Office’s letter of recommendation: Giấy giới thiệu
 • Offset: hàng bù
 • Omit: tàu không cập cảng
 • On behalf of: đại diện/thay mặt cho
 • On board notations (OBN): ghi chú lên tà

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Thủ kho tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)