Home Học tiếng Anh Từ điển Thói quen tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Thói quen tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “thói quen” được định nghĩa là “Habit”.
Thói quen là một chuỗi phản xạ có điều kiện do rèn luyện mà có.
Phiên âm cách đọc: Habit là /ˈhæb.ɪt/.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến thói quen.

 • Discipline  /ˈdɪs.ə.plɪn/: Kỷ luật
 • Tradition  /trəˈdɪʃ.ən/: Truyền thống
 • Regularly /ˈrɛɡ.jə.lɚ.li/: Thường xuyên
 • Behavior  /bɪˈheɪv·jər/: Hành vi
 • Custom /ˈkʌs·təm/: Tập quán
 • Routine  /ruːˈtiːn/: Lịch trình

5 Câu có chứa từ Habit trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. Drinking water every morning is a healthy habit.
  →Việc uống nước mỗi sáng là một thói quen lành mạnh.
 2. Taking short breaks during work is a beneficial habit for productivity.
  →Việc nghỉ ngơi ngắn trong giờ làm việc là một thói quen có lợi cho hiệu suất.
 3. She has a habit of checking her phone before going to bed.
  →Cô ấy có thói quen kiểm tra điện thoại trước khi đi ngủ.
 4. Drinking coffee in the morning is a daily habit for many people.
  →Việc uống cà phê vào buổi sáng là một thói quen hàng ngày của nhiều người.
 5. Breaking a bad habit requires determination and consistency.
  →Bỏ một thói quen xấu đòi hỏi sự quyết tâm và kiên nhẫn.

Trên đây là bài viết của mình về thói quen (Habit) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ thói quen trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM