Home Học tiếng Anh Từ điển Thoái Hóa Hoàng Điểm Tiếng Anh Là Gì

Thoái Hóa Hoàng Điểm Tiếng Anh Là Gì

“Thoái hóa hoàng điểm” trong tiếng Anh được gọi là “degenerative joint disease” hoặc “osteoarthritis.” Đây là một bệnh lý xương khớp phổ biến, nơi các khớp trở nên suy giảm chất lượng do mất mát sụn và gây đau, sưng, và giảm chức năng chung của khớp. Phiên âm của từ “degenerative joint disease”:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /dɪˈdʒɛnəˌreɪtɪv ʤɔɪnt dɪˈziz/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /dɪˈdʒɛnərətɪv ʤɔɪnt dɪˈziːz/

-Phiên âm của từ “osteoarthritis” theo tiếng Anh Mỹ (US) và tiếng Anh Anh (UK):

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˌɑː.sti.oʊ.ɑːˈθraɪ.tɪs/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˌɒs.ti.əʊ.ɑːˈθraɪ.tɪs/

Một số từ vựng liên quan đến “osteoarthritis” và các khía cạnh của bệnh lý xương khớp trong tiếng Anh:

 • Joint degeneration: Sự thoái hóa khớp.
 • Cartilage: Sụn, mô sụn.
 • Inflammation: Sự viêm nhiễm.
 • Pain management: Quản lý đau.
 • Mobility: Khả năng di động.
 • Stiffness: Sự cứng nhắc.
 • Swelling: Sưng.
 • Range of motion: Phạm vi chuyển động.
 • Arthritic changes: Những thay đổi gây ra bởi viêm khớp.
 • Joint function: Chức năng của khớp.

Dưới đây là 5 câu ví dụ về “thoái hóa hoàng điểm” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 1. Osteoarthritis is a common joint disorder characterized by the degeneration of cartilage and the formation of bony spurs. =>Thoái hóa hoàng điểm là một rối loạn xương khớp phổ biến được đặc trưng bởi sự thoái hóa của sụn và hình thành nốt xương.
 2. Patients with osteoarthritis often experience pain, swelling, and stiffness in their affected joints. =>Bệnh nhân mắc thoái hóa hoàng điểm thường trải qua đau, sưng và cứng nhắc ở các khớp bị ảnh hưởng.
 3. Treatment for osteoarthritis focuses on pain management, improving joint function, and maintaining mobility. =>Điều trị cho thoái hóa hoàng điểm tập trung vào quản lý đau, cải thiện chức năng khớp và duy trì khả năng di động.
 4. Osteoarthritis is more common in older adults, but it can also affect younger individuals, especially those with joint injuries or genetic predispositions. =>Thoái hóa hoàng điểm thường xuất hiện nhiều hơn ở người lớn tuổi, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến những người trẻ hơn, đặc biệt là những người có chấn thương khớp hoặc có tiền sử gen.
 5. Regular exercise and maintaining a healthy weight can contribute to preventing or managing osteoarthritis symptoms. =>Tập thể dục đều đặn và duy trì cân nặng khỏe mạnh có thể giúp ngăn chặn hoặc quản lý các triệu chứng của thoái hóa hoàng điểm.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM