Home Định Nghĩa Thỏa thuận tiếng Anh là gì

Thỏa thuận tiếng Anh là gì

Thỏa thuận tiếng Anh là gì

Thỏa thuận tiếng Anh là to agree/to come to terms.
Thỏa thuận là hai hay nhiều bên đồng ý về những vấn đề có quan hệ đến các bên sau khi đã bàn bạc, trao đổi.
Một số từ vựng liên quan đến thỏa thuận trong tiếng Anh:

 • Hòa giải (tiếng Anh là mediate)
 • Giải quyết tranh chấp (tiếng Anh là dispute settlement hay dispute resolution)
 • Giải quyết khiếu nại (tiếng Anh là claims adjusting/resolve complaint)
 • Bồi thường (tiếng Anh là compensation)
 • Phạt tiền (tiếng Anh là fine)
 • Phạt hành chính (tiếng Anh là administrative sanction/punishment)
 • Tài sản (tiếng Anh là property)
 • Khởi kiện (tiếng Anh là file a lawsuit (against somebody))
 • Kiện (tiếng Anh là sue)
 • Đơn khởi kiện (tiếng Anh là lawsuit petition)
 • Đơn khiếu nại (tiếng Anh là legal complaint/complaint/petition)
 • Ủy quyền (tiếng Anh là authorize hay depute)
 • Giấy ủy quyền (tiếng Anh là power of attorney)