Home Học tiếng Anh Từ điển Thở ra tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Thở ra tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Trong tiếng anh ” Thở ra ” là ” exhale

“Thở ra” là hành động đẩy không khí từ phổi ra khỏi cơ thể thông qua mũi hoặc miệng.

Phiên âm cách đọcexhale (noun ):

 1. Theo UK: /eksˈheɪl/
 2. Theo US: /eksˈheɪl/

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Thở ra

 • Breathe out : Thở ra
 • Expirate /ˈɛkspɪreɪt/ : Thở ra (học thuật)
 • Respire /rɪˈspaɪər/ : Thở, hô hấp
 • Emit breath : Phát ra hơi thở
 • Release air : Thải khí
 • Blow out : Thổi ra
 • Exhale deeply : Thở ra sâu
 • Ventilate /ˈvɛntɪˌleɪt/ : Quạt, thông khí
 • Puff out :  Phun ra, thở ra mạnh mẽ

7 câu có chứa từexhale với nghĩa là Thở ra được dịch ra tiếng Việt.

 1. After a deep breath, he slowly exhaled and felt a sense of calmness.

  => Sau một hơi thở sâu, anh ta chậm rãi thở ra và cảm thấy một cảm giác bình yên.

 2. The yoga instructor guided the class to inhale deeply and exhale completely.

  => Hướng dẫn viên yoga hướng dẫn lớp học hít thở sâu và thở ra hoàn toàn.

 3. In meditation, focus on your breath, inhale positivity, and exhale negativity.

  => Trong thiền định, tập trung vào hơi thở của bạn, hít thở tích cực và thở ra tiêu cực.

 4. The athlete took a moment to exhale before attempting the challenging jump.

  => Vận động viên dành một khoảnh khắc để thở ra trước khi thực hiện cú nhảy khó khăn.

 5. The doctor instructed the patient to exhale slowly to measure lung capacity.

  => Bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân thở ra chậm để đo khả năng của phổi.

 6. The wind blew through the trees, causing them to exhale a rustling sound.

  => Gió thổi qua cây, làm cho chúng thở ra âm thanh xào xạc.

 7. In the relaxation session, participants were encouraged to close their eyes and exhale any tension.

  => Trong buổi giải tỏa, người tham gia được khuyến khích đóng mắt và thở ra mọi căng thẳng.

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của chúng mình. Mong rằng với những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ “ thở ra “. Chúc bạn mãi phát triển, luôn thành công và tự tin trên những chặng đường sắp tới.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM