Home Chưa phân loại Thiền tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

Thiền tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

“Tập thiền” trong tiếng Anh được dịch là “meditation.” Đây là một hoạt động tinh thần mà người thực hành thường tập trung vào sự tĩnh lặng, giảm căng thẳng và tăng cường tình thức tỉnh. Cụ thể, “thiền” trong tiếng Anh có thể được diễn đạt bằng từ “meditation.”

-Phiên âm và cách đọc “meditation” (noun):

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˌmɛdɪˈteɪʃən/ (nghe như “mehdi-TAY-shən”).
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˌmɛdɪˈteɪʃən/ (nghe như “mehdi-TAY-shən”).

Trong trường hợp này, phiên âm giống nhau cho cả tiếng Anh (Mỹ) và tiếng Anh (Anh).

Dưới đây là một số từ vựng liên quan đến “thiền” (meditation) trong tiếng Anh:

 • Mindfulness: Sự chánh niệm, sự chú ý đầy đủ.
 • Concentration: Sự tập trung.
 • Breath awareness: Nhận thức hơi thở.
 • Mantra: Lời nguyện, cầu nguyện lặp đi lặp lại trong thiền.
 • Zen: Một trường phái thiền phương Đông.
 • Transcendental Meditation (TM): Phương pháp thiền vượt trội.
 • Guided meditation: Thiền hướng dẫn.
 • Body scan meditation: Thiền quét cơ thể.
 • Chakra meditation: Thiền chakra.
 • Sitting meditation: Thiền ngồi.
 • Walking meditation: Thiền đi bộ.
 • Deep breathing: Hơi thở sâu.
 • Centering: Tập trung vào trung tâm.
 • Inner peace: Bình an bên trong.
 • Spiritual awakening: Tỉnh thức tâm linh.
 • Relaxation response: Phản ứng thư giãn.
 • Silent retreat: Kỳ nghỉ yên lặng.
 • Lotus position: Tư thế sen.
 • Mudra: Tư thế tay trong thiền.
 • Mind-body connection: Liên kết tâm thần và cơ thể.

Dưới đây là năm câu ví dụ sử dụng các từ vựng liên quan đến “thiền” trong tiếng Anh:

 • Practicing mindfulness through meditation has helped me become more aware of my thoughts and emotions in daily life. => Việc thực hành chánh niệm thông qua thiền đã giúp tôi trở nên nhạy bén hơn về suy nghĩ và cảm xúc hàng ngày.
 • During the guided meditation session, the instructor encouraged us to focus on our breath and let go of any distractions. => Trong buổi thiền hướng dẫn, người hướng dẫn khuyến khích chúng tôi tập trung vào hơi thở và buông bỏ mọi xào lạc.
 • Zen philosophy emphasizes the importance of direct experience and intuitive understanding, often cultivated through meditation=> Triết lý Zen nhấn mạnh tầm quan trọng của trải nghiệm trực tiếp và sự hiểu biết trực giác, thường được nuôi dưỡng thông qua thiền.
 • She found solace and inner peace through daily sessions of walking meditation, connecting with nature and her inner self. => Cô ấy tìm thấy niềm an ủi và bình an bên trong qua các buổi thiền đi bộ hàng ngày, kết nối với thiên nhiên và bản thân nội tâm.
 • The body scan meditation allowed participants to bring awareness to each part of their body, promoting a sense of relaxation and release of tension. => Thiền quét cơ thể cho phép người tham gia đưa ra sự chú ý đến từng phần của cơ thể mình, thúc đẩy cảm giác thư giãn và giải phóng căng thẳng.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM