Home Học tiếng Anh Từ điển Thị giác tiếng anh là gì

Thị giác tiếng anh là gì

“Thị giác” trong tiếng Anh được dịch là “sight”. Đây là khả năng của mắt để nhìn và nhận thức các hình ảnh. Đối với con người, thị giác chủ yếu được thực hiện thông qua các giác quan mắt, nhưng nó có thể bao gồm cả các khía cạnh khác của quá trình nhận thức hình ảnh và môi trường xung quanh. Phiên âm của từ “sight”:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /saɪt/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /saɪt/

Dưới đây là 10 từ vựng liên quan đến chủ đề “thị giác” trong tiếng Anh:

 1. Optic (Adj.) – thuộc về thị giác, liên quan đến mắt.
 2. Perception (N.) – sự nhận thức, sự nhận biết, đặc biệt là thông qua thị giác.
 3. Retina (N.) – võng mạc, một phần quan trọng của mắt chứa tế bào nhận thức ánh sáng.
 4. Visualize (V.) – tưởng tượng, hình dung trong trí tưởng tượng.
 5. Blindspot (N.) – điểm mù, nơi mà mắt không thể nhìn thấy được.
 6. Depth Perception (N.) – khả năng nhận biết sự sâu rộng, một khía cạnh của thị giác.
 7. Iris (N.) – ngọc (trong mắt), phần có thể co giãn để kiểm soát lượng ánh sáng vào mắt.
 8. Peripheral Vision (N.) – tầm nhìn xung quanh, khả năng nhìn thấy các đối tượng ở phía ngoại vi.
 9. Focus (V.) – tập trung, làm cho hình ảnh trở nên rõ nét.
 10. Colorblindness (N.) – mù màu, tình trạng không nhận biết được một hoặc nhiều màu sắc.

Một số câu ví dụ liên quan đến chủ đề “thị giác” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 1. The vibrant colors of the sunset painted a stunning picture, delighting our visual senses.
  • =>Những màu sắc rực rỡ của hoàng hôn đã tạo nên một bức tranh tuyệt vời, làm hài lòng giác quan thị giác của chúng ta.
 2. She marveled at the intricate details of the artwork, appreciating the artist’s keen visual perception.
  • =>Cô ấy ngạc nhiên trước những chi tiết tinh tế của tác phẩm nghệ thuật, đánh giá cao sự nhạy bén về thị giác của nghệ sĩ.
 3. The documentary explored the evolution of human vision, from early primitive eyesight to the complexity of modern visual processing.
  • =>Bộ phim tài liệu khám phá sự tiến hóa của thị giác người, từ tầm nhìn sơ khai ban đầu đến sự phức tạp của xử lý thị giác hiện đại.
 4. The optical illusion played tricks on our visual perception, making objects appear different from reality.
  • =>Ảo ảnh tạo ra hiệu ứng đánh lừa thị giác của chúng ta, làm cho các đối tượng trông khác biệt so với thực tế.
 5. In the digital age, advancements in virtual reality technology enhance the immersive nature of visual experiences in video games and simulations.
  • =>Trong thời đại số, sự tiến bộ trong công nghệ thực tế ảo tăng cường tính chất mê hoặc của trải nghiệm thị giác trong các trò chơi video và mô phỏng.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM