Home Học tiếng Anh Thành phần tiếng Anh là gì? Cách phát âm từ chuẩn nhất

Thành phần tiếng Anh là gì? Cách phát âm từ chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Thành phần” có nghĩa là Ingredient với phiên âm /ɪnˈɡriːdiənt/

Ngoài ra, còn có component với phiên âm /kəmˈpəʊnənt/

Một số từ vựng liên quan đến từ “thành phần”

  • Constituents – /kənˈstɪtjʊənts/
  • Elements – /ˈɛlɪmənts/
  • Parts – /pɑːrts/
  • Components – /kəmˈpoʊnənts/
  • Building blocks – /ˈbɪldɪŋ blɑːks/
  • Aspects – /ˈæspects/
  • Factors – /ˈfæktərs/
  • Features – /ˈfiːtʃərz/
  • Units – /ˈjuːnɪts/

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Thành phần” được dịch sang tiếng Việt

1. The chef carefully selected the finest ingredients for the special dish.

=> Đầu bếp lựa chọn cẩn thận những thành phần tốt nhất cho món đặc biệt này.

2. Baking a delicious cake requires quality ingredients like flour, sugar, and eggs.

=> Làm một chiếc bánh ngon đòi hỏi những thành phần chất lượng như bột, đường và trứng.

3. The secret to a perfect cocktail lies in the choice of premium ingredients.

=> Bí mật để có một ly cocktail hoàn hảo nằm ở việc chọn lựa những thành phần cao cấp.

4. This recipe calls for a unique ingredient that adds a distinct flavor to the sauce.

=> Công thức này đòi hỏi một thành phần độc đáo, tạo ra hương vị đặc trưng cho nước sốt.

5. Always check the list of ingredients on the packaging to avoid allergens.

=> Luôn kiểm tra danh sách thành phần trên bao bì để tránh dị ứng.

6. Fresh vegetables are essential ingredients for a healthy and nutritious salad.

=> Rau củ tươi là những thành phần quan trọng cho một bữa salad khỏe mạnh và dinh dưỡng.

7. The success of the meal depends on the freshness and quality of the ingredients used.

=> Sự thành công của bữa ăn phụ thuộc vào sự tươi mới và chất lượng của các thành phần được sử dụng.

8. The chef emphasized the importance of balancing the ingredients to achieve the perfect taste.

=> Đầu bếp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng các thành phần để đạt được hương vị hoàn hảo.

9. The bakery prides itself on using organic and locally sourced ingredients in their pastries.

=> Tiệm bánh tự hào về việc sử dụng thành phần hữu cơ và nguồn gốc địa phương trong bánh của họ.

10. Experimenting with different ingredients can lead to exciting new flavors in your cooking.

=> Thử nghiệm với các thành phần khác nhau có thể dẫn đến những hương vị mới mẻ và thú vị trong việc nấu ăn của bạn.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.