Home Học tiếng Anh Từ điển Thai ngoài tử cung tiếng anh là gì

Thai ngoài tử cung tiếng anh là gì

“Thai ngoài tử cung” trong tiếng Anh được gọi là “Ectopic pregnancy”.“Thai ngoài tử cung” là một tình trạng thai nghén không phát triển trong tử cung mà phát triển ở một nơi khác, thường là trong ống nghẽn của buồng tử cung. Phiên âm của “Ectopic pregnancy” như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ: /ˈɛkˌtoʊpɪk ˈprɛɡnənsi/
 • Tiếng Anh Anh: /ˈɛk.təp.ɪk ˈpreg.nən.si/

Dưới đây là 10 từ vựng liên quan đến “thai ngoài tử cung” trong tiếng Anh:

 1. Ectopic Pregnancy: Thai ngoài tử cung.
 2. Fallopian Tube: Ống nghẽn.
 3. Implantation: Gắn kết.
 4. Rupture: Rạn nứt.
 5. Emergency Surgery: Phẫu thuật khẩn cấp.
 6. Fertilized Egg: Trứng đã thụ tinh.
 7. Abdominal Pain: Đau bụng.
 8. Hemorrhage: Xuất huyết.
 9. Diagnostic Tests: Các kiểm tra chẩn đoán.
 10. Medical Intervention: Can thiệp y tế.

Dưới đây là 4 câu ví dụ sử dụng các từ vựng liên quan đến “thai ngoài tử cung” trong tiếng Anh:

 1. Ectopic pregnancy occurs when the fertilized egg implants outside the uterus, often in the fallopian tubes.
  • Thai ngoài tử cung xảy ra khi trứng đã thụ tinh gắn kết ở ngoài tử cung, thường là trong ống nghẽn của buồng tử cung.
 2. Abdominal pain and spotting are common symptoms of ectopic pregnancy, requiring immediate medical attention.
  • Đau bụng và chảy máu nhẹ là các triệu chứng phổ biến của thai ngoài tử cung, đòi hỏi sự chú ý y tế ngay lập tức.
 3. Emergency surgery may be necessary if there is a rupture in the fallopian tube due to an ectopic pregnancy.
  • Phẫu thuật khẩn cấp có thể cần thiết nếu có sự rạn nứt trong ống nghẽn do thai ngoài tử cung.
 4. Diagnostic tests, such as ultrasound and blood tests, are conducted to confirm the presence of an ectopic pregnancy.
  • Các kiểm tra chẩn đoán, như siêu âm và xét nghiệm máu, được tiến hành để xác nhận sự hiện diện của thai ngoài tử cung.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM