Home Học tiếng Anh Từ điển Tế bào tiếng anh là gì

Tế bào tiếng anh là gì

Tế bào trong tiếng Anh được dịch là “cell”Tế bào là đơn vị cơ bản của cấu trúc và chức năng của tất cả các sinh vật sống. Tế bào thường chứa các thành phần cơ bản như hạt nhân, màng tế bào, và nhiều cơ quan và cấu trúc tế bào khác. Chúng thực hiện nhiều chức năng quan trọng, bao gồm việc chuyển giao năng lượng, duy trì và tái tạo cơ bản. Từ “tế bào” được phiên âm như sau:

 • Phiên âm theo tiếng Anh Hoa Kỳ (US): /sɛl/
 • Phiên âm theo tiếng Anh Vương quốc Anh (UK): /sel/

Dưới đây là 10 từ vựng liên quan đến “tế bào” trong tiếng Anh:

 • Cellular: (Adj.) Liên quan đến tế bào.
 • Nucleus: (Noun) Hạt nhân, bộ não của tế bào, chứa thông tin di truyền.
 • Membrane: (Noun) Màng, lớp bao phủ bên ngoài của tế bào.
 • Organelle: (Noun) Cơ quan tế bào, là các cấu trúc bên trong tế bào thực hiện các chức năng cụ thể.
 • DNA (Deoxyribonucleic Acid): (Noun) Axit deoxyribonucleic, chứa thông tin di truyền của tế bào.
 • Mitosis: (Noun) Quá trình phân chia tế bào tạo ra các tế bào con giống hệt tế bào mẹ.
 • Cytoplasm: (Noun) Chất nền, chất lỏng trong tế bào nơi các hoạt động tế bào diễn ra.
 • Differentiation: (Noun) Sự phân biệt, quá trình tế bào trở thành các loại tế bào chuyên biệt khác nhau.
 • Microscopic: (Adj.) Vô cùng nhỏ, chỉ nhìn thấy được dưới kính hiển vi.
 • Cell Cycle: (Noun) Chu kỳ tế bào, chuỗi các sự kiện mà tế bào trải qua từ khi hình thành đến khi chia tách.

Dưới đây là các câu chứa từ “tế bào” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 1. Cells in the human body work together in a harmonious manner to maintain the overall health and functionality of the organism.→ Tế bào trong cơ thể con người hoạt động cùng nhau một cách hài hòa để duy trì sức khỏe và chức năng tổng thể của cơ thể.
 2. Scientists are conducting research to understand how environmental factors can affect the lifespan and behavior of individual cells.→ Các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu để hiểu cách yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ và hành vi của từng tế bào.
 3. Cancer is characterized by the uncontrolled division and growth of abnormal cells within the body.→ Ung thư được đặc trưng bởi sự chia tách và phát triển không kiểm soát của tế bào bất thường bên trong cơ thể.
 4. Stem cells possess the unique ability to differentiate into various specialized cell types, offering great potential for regenerative medicine.→ Tế bào gốc có khả năng duy nhất chuyển hóa thành nhiều loại tế bào chuyên biệt khác nhau, mang lại tiềm năng lớn cho y học tái tạo.
 5. The study of cellular communication is essential to unravel the complex mechanisms by which cells coordinate their activities.→ Việc nghiên cứu về giao tiếp tế bào là quan trọng để hiểu rõ cơ chế phức tạp mà tế bào sử dụng để phối hợp hoạt động của chúng.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM