Home Học tiếng Anh Từ điển Tế bào gốc tiếng anh là gì

Tế bào gốc tiếng anh là gì

Tế bào gốc tiếng anh là gì? “Tế bào gốc” trong tiếng Anh được dịch là “stem cells”.Tế bào gốc là các tế bào đặc biệt có khả năng tự đặc chế và đặc chế thành nhiều loại tế bào khác nhau trong cơ thể. Từ “stem cells” có thể được phiên âm như sau:

 • US: /stɛm sɛlz/
 • UK: /stɛm sɛlz/

Tế bào gốc tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “tế bào gốc”:

 • Stem Cell (Tế bào gốc): Tế bào có khả năng tự đặc chế thành nhiều loại tế bào khác nhau trong cơ thể.
 • Somatic Cell (Tế bào somatic): Tế bào gốc được lấy từ bất kỳ phần nào của cơ thể, ngoại trừ tế bào tinh trùng và tế bào trứng.
 • Embryonic Stem Cell (Tế bào gốc phôi thai): Tế bào gốc được tìm thấy trong phôi thai ở giai đoạn phôi, có khả năng đặc chế thành nhiều loại tế bào.
 • Pluripotent (Nhiều tiềm năng): Tính chất của tế bào gốc có khả năng đặc chế thành nhiều loại tế bào khác nhau.
 • Multipotent (Nhiều chủng loại): Tế bào gốc có khả năng đặc chế thành một số loại tế bào nhất định.
 • Regenerative Medicine (Y học tái tạo): Lĩnh vực nghiên cứu sử dụng tế bào gốc để thay thế hoặc tái tạo tế bào và mô trong cơ thể.
 • Transdifferentiation (Chuyển hóa): Quá trình tế bào chuyển từ một loại tế bào sang loại tế bào khác.
 • Differentiation (Đặc chế): Quá trình tế bào trở thành các loại tế bào chuyên biệt cụ thể.
 • Hematopoietic Stem Cell (Tế bào gốc tạo huyết): Tế bào gốc có khả năng tạo ra các tế bào máu khác nhau.
 • Therapeutic Cloning (Nhân bản tế bào gốc với mục đích điều trị): Quá trình tạo ra một bản sao tế bào gốc với mục đích điều trị bệnh tật.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “tế bào gốc” trong tiếng Anh:

 1. Stem cells have the unique ability to differentiate into various cell types, making them essential for tissue repair and regeneration in the body. Tế bào gốc có khả năng đặc biệt để chuyển hóa thành các loại tế bào khác nhau, làm cho chúng cần thiết cho việc sửa chữa và tái tạo mô trong cơ thể.
 2. Researchers are exploring the potential of using stem cells in the treatment of degenerative diseases, aiming to replace damaged tissues and restore normal function. Các nhà nghiên cứu đang khám phá tiềm năng của việc sử dụng tế bào gốc trong điều trị các bệnh thoái hóa, nhằm thay thế các mô bị hỏng và khôi phục chức năng bình thường.
 3. Embryonic stem cells, derived from embryos, have the ability to become any cell type in the body, holding great promise for regenerative medicine applications. Tế bào gốc phôi, được thu được từ phôi, có khả năng trở thành bất kỳ loại tế bào nào trong cơ thể, mang lại triển vọng lớn cho các ứng dụng y học tái tạo.
 4. The discovery of induced pluripotent stem cells (iPSCs) revolutionized stem cell research by allowing scientists to reprogram adult cells into a pluripotent state, resembling embryonic stem cells. Sự khám phá về tế bào gốc đa tiềm năng được kích thích (iPSCs) đã làm thay đổi cách nghiên cứu tế bào gốc bằng cách cho phép các nhà khoa học lập trình lại tế bào người lớn thành trạng thái đa tiềm năng, giống như tế bào gốc phôi.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM