Home Học tiếng Anh Từ điển Tây balo tiếng anh là gì

Tây balo tiếng anh là gì

Tây balo tiếng anh có nghĩa là Western Backpacker
Ví dụ về tây balo hoặc balo
1. Sau khi chúng tôi thua kiện chúng tôi quyết định xách ba lô đến Tây Ban Nha hai tuần. => After we lost the court case we decided to go backpacking in Spain for two weeks.