Home Học tiếng Anh Từ điển Tập gym tiếng anh là gì

Tập gym tiếng anh là gì

“Tập gym” trong tiếng Anh được gọi là “go to the gym” hoặc đơn giản là “work out”. Đây là cách diễn đạt khi bạn đi tập thể dục hoặc luyện tập tại phòng tập gym. “Tập gym” được sử dụng thông dụng khi nói về việc thực hiện các hoạt động thể dục như tập luyện cardio, tăng cường cơ bắp, yoga, hay bất kỳ hoạt động nào khác mà người ta thường thực hiện tại các phòng tập thể dục chuyên nghiệp. Phiên âm của cụm từ “work out” như sau:

 1. Tiếng Anh Mỹ (US):
  • Phiên âm: /wɜːrk aʊt/
 2. Tiếng Anh Anh (UK):
  • Phiên âm: /wɜːk aʊt/

Dưới đây là các từ vựng liên quan đến chủ đề “tập gym” trong tiếng Anh:

 • Exercise (n): Hoạt động thể dục.
 • Fitness (n): Sức khỏe, thể chất.
 • Strength training (n): Tập luyện sức mạnh, tăng cường cơ bắp.
 • Cardiovascular (adj): Liên quan đến tim mạch.
 • Endurance (n): Sức chịu đựng, sức bền.
 • Flexibility (n): Tính linh hoạt, khả năng uốn cong.
 • Rep (n): Lần lặp (trong việc thực hiện bài tập).
 • Set (n): Bộ (nhóm lần lặp của một bài tập).
 • Warm-up (n): Bài tập khởi động trước khi tập luyện chính.
 • Cool down (n): Bài tập làm nguội sau khi tập luyện chính.

Một số câu ví dụ liên quan đến chủ đề “tập gym” trong tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt:

 1. I always start my workout with a good warm-up to prepare my muscles for exercise. =>Tôi luôn bắt đầu bài tập của mình bằng một bài tập khởi động tốt để chuẩn bị cơ bắp cho việc tập luyện.
 2. She is committed to strength training to build muscle and improve her overall fitness. =>Cô ấy cam kết tập luyện sức mạnh để phát triển cơ bắp và cải thiện sức khỏe tổng thể.
 3. For cardiovascular fitness, he incorporates running and cycling into his weekly exercise routine. =>Đối với sức khỏe tim mạch, anh ta kết hợp chạy và đạp xe vào lịch tập luyện hàng tuần của mình.
 4. During each set, aim for a specific number of reps to effectively target the muscle group. =>Trong mỗi bộ, hãy nhắm đến một số lượng lặp cụ thể để hiệu quả hóa việc tập trung vào nhóm cơ.
 5. After an intense workout, it’s important to incorporate a cool-down session to prevent muscle soreness. =>Sau một buổi tập luyện mạnh mẽ, quan trọng là kết hợp một phiên tập làm nguội để ngăn chặn cảm giác đau cơ.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM