Home Chưa phân loại Tăng Cân Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chuẩn Nhất

Tăng Cân Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chuẩn Nhất

Trong Tiếng Anh, Tăng cân được gọi là Gain weight, có phiên âm cách đọc là /ɡeɪn weɪt/.

Tăng cân “Gain weight” là quá trình gia tăng lượng cân nặng cơ thể. Tăng cân thường xảy ra khi cơ thể tiêu thụ năng lượng từ thức ăn nhiều hơn so với mức tiêu thụ năng lượng thông qua các hoạt động hàng ngày.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “tăng cân” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Gain Weight: Tăng cân
 2. Weight Gain: Sự tăng cân
 3. Healthy Weight Gain: Tăng cân lành mạnh
 4. Muscle Gain: Tăng cơ
 5. Gradual Weight Gain: Tăng cân từ từ
 6. Weight Gain Journey: Hành trình tăng cân
 7. Promote Weight Gain: Khuyến khích tăng cân
 8. Intentional Weight Gain: Tăng cân có chủ đích
 9. Weight Gain Supplements: Bổ sung tăng cân
 10. Rapid Weight Gain: Tăng cân nhanh chóng

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Gain weight” với nghĩa là “tăng cân” và dịch sang tiếng Việt:

 1. She has been working out to gain weight and build muscle.
  => Cô ấy đã tập luyện để tăng cân và xây dựng cơ bắp.
 2. Some people struggle to gain weight despite eating a lot.
  => Một số người gặp khó khăn trong việc tăng cân mặc dù ăn nhiều.
 3. A balanced diet is essential for those looking to gain weight healthily.
  => Một chế độ ăn cân đối là quan trọng đối với những người muốn tăng cân một cách lành mạnh.
 4. He consulted a nutritionist to create a plan to gain weight in a healthy way.
  => Anh ấy tham khảo ý kiến của một chuyên gia dinh dưỡng để tạo kế hoạch tăng cân một cách lành mạnh.
 5. Weight gain should be gradual to ensure it is sustainable and healthy.
  => Việc tăng cân nên diễn ra từ từ để đảm bảo nó là bền vững và lành mạnh.
 6. For some individuals, gaining weight is a part of their fitness journey.
  => Đối với một số người, việc tăng cân là một phần của hành trình sức khỏe của họ.
 7. Eating nutrient-dense foods is crucial when aiming to gain weight in a nutritious way.
  => Ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng là rất quan trọng khi muốn tăng cân một cách bổ dưỡng.
 8. He started a weightlifting program to help him gain weight and increase muscle mass.
  => Anh bắt đầu chương trình tập tạ để giúp tăng cân và tăng khối lượng cơ bắp.
 9. Sometimes, stress and a busy lifestyle can make it challenging to gain weight.
  => Đôi khi, căng thẳng và lối sống bận rộn có thể làm cho việc tăng cân trở nên khó khăn.
 10. Consulting with a healthcare professional is advisable for those struggling to gain weight.
  => Những người đang gặp khó khăn trong việc tăng cân nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia chăm sóc sức khỏe.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM