Home Học tiếng Anh Từ điển Tâm thất tiếng anh là gì

Tâm thất tiếng anh là gì

Tâm thất tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được dịch là “ventricle.” Tâm thất là một phần của tim, đó là hai phần dưới của tim chia thành tâm thất trái (left ventricle) và tâm thất phải (right ventricle). Phiên âm của từ “ventricle”:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˈvɛntrɪkl/ (đọc là “ven-tri-kl”).
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˈventrɪkl/ (đọc là “ven-tri-kl”).

Tâm thất tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “tâm thất” (ventricle) trong tiếng Anh:

 • Left Ventricle (n): Tâm thất trái.
 • Right Ventricle (n): Tâm thất phải.
 • Cardiac (adj): Thuộc về tim, liên quan đến tim.
 • Myocardium (n): Cơ tim, lớp cơ của tim.
 • Blood Pumping (n): Sự đẩy máu, hành động của tâm thất đẩy máu ra khỏi tim.
 • Chamber (n): Buồng, không gian bên trong của tim.
 • Aortic Valve (n): Van đao aôrta, van nằm giữa tâm thất trái và đao aôrta.
 • Pulmonary Valve (n): Van động mạch phổi, van nằm giữa tâm thất phải và động mạch phổi.
 • Contractility (n): Khả năng co bóp, khả năng của tâm thất co bóp để đẩy máu.
 • Ventricular Septum (n): Bức tường ngăn cách giữa tâm thất trái và tâm thất phải.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến chủ đề “tâm thất” trong tiếng Anh:

 1. The left ventricle is responsible for pumping oxygenated blood into the systemic circulation, ensuring that vital organs receive an adequate oxygen supply. Tâm thất trái chịu trách nhiệm đẩy máu giàu oxy vào tuần hoàn huyết khắp cơ thể, đảm bảo các cơ quan quan trọng nhận đủ nguồn cung cấp oxy.
 2. A malfunction in the pulmonary valve can lead to complications in the right ventricle, affecting the flow of blood to the lungs for oxygenation. Một sự cố trong van động mạch phổi có thể dẫn đến các vấn đề trong tâm thất phải, ảnh hưởng đến sự lưu thông máu đến phổi để cung cấp oxy.
 3. The cardiac surgeon repaired the ventricular septum, restoring the proper separation between the left and right ventricles of the heart. Bác sĩ phẫu thuật tim sửa chữa bức tường ngăn cách giữa tâm thất trái và tâm thất phải, khôi phục sự phân chia đúng đắn giữa chúng.
 4. High contractility of the ventricles is crucial for the heart’s ability to efficiently pump blood and meet the body’s oxygen and nutrient demands. Khả năng co bóp cao của tâm thất là quan trọng để tim có thể đẩy máu một cách hiệu quả và đáp ứng nhu cầu oxy và dưỡng chất của cơ thể.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM