Home Học tiếng Anh Từ điển Tầm soát tiếng anh là gì

Tầm soát tiếng anh là gì

Tầm soát tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được dịch là “screening.” Đây là quá trình sử dụng các phương tiện kiểm tra và xét nghiệm để phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu hay biểu hiện nào của một tình trạng, bệnh lý hoặc tình trạng rủi ro nào đó trong một nhóm người không có triệu chứng rõ ràng. Phiên âm của từ “screening”:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˈskriːnɪŋ/ (đọc là “skreen-ing”).
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˈskriːnɪŋ/ (đọc là “skreen-ing”).

Tầm soát tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “tầm soát” (screening) trong tiếng Anh:

 • Diagnostic Test (n): Xét nghiệm chẩn đoán.
 • Preventive Care (n): Chăm sóc phòng ngừa.
 • Early Detection (n): Phát hiện sớm.
 • Risk Assessment (n): Đánh giá rủi ro.
 • Health Checkup (n): Kiểm tra sức khỏe.
 • Mammography (n): Xét nghiệm cắt lớp ảnh vú.
 • Blood Test (n): Xét nghiệm máu.
 • Sensitivity (n): Độ nhạy (đối với các phương tiện tầm soát).
 • Specificity (n): Độ đặc hiệu (đối với các phương tiện tầm soát).
 • Intervention (n): Can thiệp (hành động điều trị dựa trên kết quả tầm soát).

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến chủ đề “tầm soát” trong tiếng Anh:

 1. The diagnostic test results indicated the need for further screening to confirm the presence of the disease before initiating treatment. Kết quả xét nghiệm chẩn đoán chỉ ra sự cần thiết của việc tầm soát thêm để xác nhận sự xuất hiện của bệnh trước khi bắt đầu điều trị.
 2. Preventive care includes regular health checkups and screenings to identify potential health risks and address them proactively. Chăm sóc phòng ngừa bao gồm các kiểm tra sức khỏe đều đặn và tầm soát để xác định rủi ro sức khỏe tiềm ẩn và giải quyết chúng một cách tích cực.
 3. Mammography is recommended for women over 40 as part of the early detection strategy for breast cancer. Xét nghiệm cắt lớp ảnh vú được khuyến nghị cho phụ nữ trên 40 tuổi như một phần của chiến lược phát hiện sớm ung thư vú.
 4. Blood tests are a common screening tool, providing valuable information about various health markers and potential abnormalities in the body. Xét nghiệm máu là một công cụ tầm soát phổ biến, cung cấp thông tin quý báu về các chỉ số sức khỏe khác nhau và các bất thường tiềm ẩn trong cơ thể.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM