Home Học tiếng Anh Từ điển Tâm nhĩ tiếng anh là gì

Tâm nhĩ tiếng anh là gì

Tâm nhĩ tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được dịch là “atrium.” Tim có hai tâm nhĩ, được gọi là tâm nhĩ trái (left atrium) và tâm nhĩ phải (right atrium). Phiên âm của từ “atrium” như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˈeɪtriəm/ (đọc là “ay-tree-um”).
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˈeɪtrɪəm/ (đọc là “ay-tri-um”).

Tâm nhĩ tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “tâm nhĩ” (atrium) trong tiếng Anh:

 • Left Atrium (n): Tâm nhĩ trái.
 • Right Atrium (n): Tâm nhĩ phải.
 • Atrial Septum (n): Bức tường ngăn cách giữa tâm nhĩ trái và tâm nhĩ phải.
 • Atrial Fibrillation (n): Rối loạn nhĩ, một loại nhịp tim không đều trong tâm nhĩ.
 • Inflow (n): Dòng vào, sự vào máu vào tâm nhĩ từ các phần khác của tim.
 • Outflow (n): Dòng ra, sự ra máu từ tâm nhĩ để vào tâm thất.
 • Interatrial (adj): Liên nhĩ, thuộc về cả hai tâm nhĩ.
 • Atrial Contraction (n): Sự co bóp của tâm nhĩ, đẩy máu vào tâm thất.
 • Atrioventricular Valve (n): Van nhĩ thất, van giữa tâm nhĩ và tâm thất.
 • Atriotomy (n): Phẫu thuật cắt mở tâm nhĩ.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến chủ đề “tâm nhĩ” trong tiếng Anh:

 1. Blood returning from the body enters the right atrium, where it is then pumped into the right ventricle for transportation to the lungs. Máu trở lại từ cơ thể đi vào tâm nhĩ phải, nơi sau đó nó được đẩy vào tâm thất phải để được chuyển đến phổi.
 2. The left atrium receives oxygenated blood from the lungs and contracts, pushing the blood into the left ventricle to be pumped throughout the body. Tâm nhĩ trái nhận máu giàu oxy từ phổi và co bóp, đẩy máu vào tâm thất trái để được đẩy khắp cơ thể.
 3. Atrial fibrillation is a condition where the atria quiver instead of contracting normally, leading to an irregular heartbeat and potential complications. Rối loạn nhĩ là một tình trạng trong đó nhĩ rung thay vì co bóp bình thường, dẫn đến nhịp tim không đều và các vấn đề tiềm ẩn.
 4. During atriotomy, the surgeon makes an incision in the atrium to access and repair any structural abnormalities or defects in the heart’s upper chambers. Trong phẫu thuật cắt mở tâm nhĩ, bác sĩ tạo một vết cắt trong tâm nhĩ để truy cập và sửa chữa bất kỳ bất thường cấu trúc hoặc khuyết điểm nào trong buồng trên của tim.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM