Tài sản cố định là gì? Cách phân loại tài sản cố định

0
1636
Tài sản cố định

Bạn đang tìm hiểu thông tin về tài sản cố định là gì? Cũng như cách để phân loại tài sản cố định được pháp luật Viêt Nam quy định hiện nay. Tài sản cố định được xem như một tư liệu sản xuất chuyên dùng trong sản xuất và kinh doanh, có giá trị lớn và dùng được trong nhiều chu kì sản xuất. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau “Tài sản cố định là gì? Cách phân loại tài sản cố định” để có thể hiểu hơn về nội dung này.

Tài sản cố định là gì?

Hiện nay, trong các quy định pháp luật thì chưa có khái niệm chung về tài sản cố định. Nhưng để được xác định là tài sản cố định thì tài sản đó phải có thời gian sử dụng trên 1 năm và tài sản có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.
Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định về cách hiểu cụ thể của từng loại tài sản cố định như sau:

 • Tài sản cố định hữu hình là những tư liệu trong lao động chủ yếu có hình thái vật chất nhằm thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình. Đồng thời tham gia vào các chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, vật kiến trúc…
 • Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất cố định. Được thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình và tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh. Ví dụ một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bằng phát minh, chi phí về quyền phát hành, bằng sáng chế, bản quyền tác giả…

Cách phân loại tài sản cố định

Tài sản cố định được phân loại dựa theo các tiêu chuẩn và cách nhận biết của từng loại tài sản cố định. Cụ thể:

Tiêu chuẩn và cách nhận biết tài sản cố định hữu hình

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 24/5/2013 tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có các kết cấu độc lập hay là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ được liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định.Mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống đó không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả 3 tiêu chuẩn sau thì được coi là tài sản cố định:

 • Chắc chắn thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
 • Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;
 • Nguyên giá của tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ trên 30 triệu đồng.

Lưu ý:

 • Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ được liên kết với nhau. Trong đó mỗi bộ phận sẽ có thời gian sử dụng khác nhau, nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn có thể thực hiện được chức năng chính của nó nhưng do yêu cầu về quản lý, sử dụng tài sản phải quản lý riêng từng bộ phận thì mỗi bộ phận đó nếu cùng nhau thoả mãn đồng thời 3 tiêu chuẩn trên thì được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.
 • Đối với súc vật làm việc và cho sản phẩm hay cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn đồng thời 3 tiêu chuẩn trên cũng được coi là một tài sản cố định hữu hình (áp dụng chủ yếu với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc lớn).
 • Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây hay cây thoả mãn đồng thời 3 tiêu chuẩn trên vẫn được coi là một tài sản cố định hữu hình.

Tài sản cố định là gì

Tiêu chuẩn và cách nhận biết tài sản cố định vô hình

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp chi ra thoả mãn đồng thời 3 tiêu chuẩn sau:

 • Chắc chắn thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng các tài sản đó;
 • Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;
 • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.

Lưu ý:
Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn đủ cả 3 tiêu chuẩn trên thì được hạch toán trực tiếp hay được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp mà không được trích khấu hao.
Các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai sẽ được ghi nhận là tài sản cố định vô hình tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp nếu thỏa mãn đồng thời cả 7 điều kiện sau:

 • Tính khả thi về mặt kỹ thuật nhằm đảm bảo cho việc hoàn thành, cũng như đưa tài sản vô hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán;
 • Doanh nghiệp dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hay để bán;
 • Doanh nghiệp có khả năng sử dụng, cũng như bán tài sản vô hình đó;
 • Tài sản vô hình đó phải tạo ra các lợi ích kinh tế trong tương lai;
 • Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật và tài chính, các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hay sử dụng tài sản vô hình đó;
 • Có khả năng xác định một cách chắc chắn về toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô hình đó;
 • Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng, giá trị theo quy định cho tài sản cố định vô hình.

XEM THÊM: Bố mẹ mất, tài sản sẽ chia như thế nào cho con ruột và con nuôi
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Dù là tài sản cố định hữu hình hay tài sản vô hình, thì sẽ có những cách phân loại khác nhau, nhằm phục vụ trong mục đích kinh doanh khác nhau. Hy vọng với bài viết này, sẽ mang đến cho người đọc các thông tin hữu ích nhất về tài sản cố định.

5/5 - (100 bình chọn)