Tải mẫu thư mời dùng cho mọi trường hợp chuẩn nhất

0
849
Mẫu thư mời

Mẫu thư mời là một mẫu văn bản xuất hiện rất thường xuyên trong các cơ quan hành chính nhà nước. Bao gồm các nội dung như: chủ đề của cuộc họp, địa điểm, thời gian diễn ra cuộc họp. Vậy làm sao để soạn mẫu thư mời đúng quy định? Hãy tham khảo bài viết “Tải mẫu thư mời dùng cho mọi trường hợp chuẩn nhất” dưới đây. Dưới đây là những mẫu thư mời được sử dụng phổ biến nhất, dùng được trong nhiều trường hợp khác nhau do JES tổng hợp.

Mẫu thư mời được nhiều cá nhân, doanh nghiệp sử dụng nhất

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN 
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /GM- ….

… , ngày … tháng … năm 20…

 THƯ MỜI

…………..………………

 …………………………… trân trọng kính mời:………………………….

Tới dự…………………………………………………………………………………

Chủ trì:…………………………………………………………………………………

Thời gian:………………………….Địa điểm ………………………….


Nơi nhận:
– ……………….;
– ……………….;
– Lưu: VT, …….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

Họ và tên

 

XEM THÊM: Thư ngỏ hợp tác theo mẫu dùng cho nhiều trường hợp

Mẫu thư mời hợp tác kinh doanh

Thư Mời Hợp Tác kinh Doanh

Chắc hẳn quý đối tác đã từng nghe đến thương hiệu …. của công ty chúng tôi. Công ty ….là công ty hàng đầu về lĩnh vực cung cấp các giải pháp kinh doanh cho doanh nghiệp. Các lĩnh vực được coi là thế mạnh của …khó có đơn vị nào có thế mạnh cạnh tranh với …Với triết lý kinh doanh ……luôn muốn đem đến sự thành công cho mọi đối tác. Bởi chúng tôi tâm niệm rằng, sự thành công của quý đối tác sẽ là sự thành công của chính chúng tôi.

Công ty …. xin gửi mẫu thư mời hợp tác đến Quý đối tác là các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân quan tâm và mong muốn hợp tác cùng chúng tôi để cùng thực hiện chung các hoạt động ………………………………..– một mảng chiến lược của chúng tôi trong thời gian hiện tại và sắp tới.

Chúng tôi đề xuất ra đây 2 hình thức hợp tác:

1. Hình thức hợp tác thứ nhất:………………………………………………………..

2. Hình thức hợp tác thứ hai:………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết luôn dành cho Quý Công ty các sản phẩm – dịch vụ tốt nhất cùng chính sách giá cả hợp lý, chiết khấu cao và nhiều ưu đãi khác. Với thiện chí hợp tác cùng phát triển, Công ty …………….. rất tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác giữa chúng tôi và Quý đối tác.

Mọi hình thức hợp tác kinh doanh xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua:

Văn phòng giao dịch – Công ty……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………….Fax: ………………………………………………………….

Email: …………………………………Web:…………………………………………………

Xin trân trọng cảm ơn!

Tổng Giám Đốc/Giám đốc

(Ký, đóng dấu)

Mẫu thời mời mới nhất 2020

Mẫu thư mời hợp lớp mới nhất

HỘI ĐỒNG NIÊN KHÓA ……. – ……. 

TRƯỜNG………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===================

MẪU THƯ MỜI HỌP LỚP

Kính gửi bạn:…………………………………………..

Hội lớp………….niên khóa…………trân trọng kính mời gia đình bạn tới dự buổi họp

mặt đầu xuân……………..

Thời gian:………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………

Kinh phí tổ chức:………………………………………………………………………………….

Rất mong khi nhận được mẫu thư mời này, bạn sẽ có mặt tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mọi liên quan chưa rõ đề nghị bạn liên hệ Ban tổ chức theo các số điện thoại sau:………………………………………………………………….

Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp kính mong thông báo với Ban tổ chức để tiện sắp xếp.

                                                    …………., ngày…….tháng…….năm…….

T/M ban Tổ chức
Lớp trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết nội dung thư mời

Khi soạn mẫu thư mời họp thì một trong những điểm cần lưu ý đó là nội dung phải đảm bảo khách quan, ngắn gọn. Nêu đúng vào trọng tâm tránh lan man dài dòng.  Những nội dung cần phải có trong thư mời họp bao gồm những nội dung như sau:

  • Tuy nhiên cần lưu ý khi viết phần nội dung cuộc họp chỉ cần nêu tóm tắt sơ lược nội dung cuộc họp đủ để người đọc nắm bắt được nội dung cuộc họp, tránh lan man, dài dòng gây khó hiểu đến người đọc.
  • Cơ quan, tổ chức hay người được mời. Ở nội dung này người viết cần nêu rõ thông tin đầy đủ của cơ quan, tổ chức hay người được mời.
  • Sau khi đã chuẩn bị kế hoạch cho cuộc họp và thực hiện việc viết giấy mời, thư mời đến các thành phần tham dự thì thời gian và địa điểm họp là một phần không thể thiếu trong nội dung giấy mời.
  • Thời gian và địa điểm: Như đã phân tích ở trên để chuẩn bị cho cuộc họp, người tổ chức cuộc họp sẽ phải lên kế hoạch cho cuộc họp. Trong kế hoạch này sẽ phải có kế hoạch cho địa điểm cũng như thời gian của cuộc họp.
  • Tóm tắt nội dung cuộc họp: Trong mẫu thư mời họp thì nội dung là cái rất quan trọng. Khi người được mời đọc đến nội dung cuộc họp họ sẽ biết họ phải chuẩn bị những nội dung, hồ sơ, tài liệu cho cuộc họp đó.

Tóm lại vấn đề mẫu thư mời

Những mẫu thư mời kể trên chính là những mẫu thư mời phổ biến nhất có thể được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau. Tất cả những thông tin bạn cần biết để có thể soạn một mẫu thư mời họp đúng chuẩn nhất cũng được liệt kê cụ thể ở trên.

LEAVE A REPLY