Tải mẫu thư mời dùng cho mọi trường hợp chuẩn nhất

0
4030
Mẫu thư mời

Mẫu thư mời là một mẫu văn bản xuất hiện rất thường xuyên trong các cơ quan hành chính nhà nước. Bao gồm các nội dung như: chủ đề của cuộc họp, địa điểm, thời gian diễn ra cuộc họp. Vậy làm sao để soạn mẫu thư mời đúng quy định? Hãy tham khảo bài viết “Tải mẫu thư mời dùng cho mọi trường hợp chuẩn nhất” dưới đây. Dưới đây là những mẫu thư mời được sử dụng phổ biến nhất, dùng được trong nhiều trường hợp khác nhau do JES tổng hợp.

Mẫu thư mời được nhiều cá nhân, doanh nghiệp sử dụng nhất

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN 
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /GM- ….

… , ngày … tháng … năm 20…

 THƯ MỜI

…………..………………
 …………………………… trân trọng kính mời:………………………….
Tới dự…………………………………………………………………………………
Chủ trì:…………………………………………………………………………………
Thời gian:………………………….Địa điểm ………………………….


Nơi nhận:
– ……………….;
– ……………….;
– Lưu: VT, …….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

Họ và tên

 
XEM THÊM: Thư ngỏ hợp tác theo mẫu dùng cho nhiều trường hợp

Mẫu thư mời hợp tác kinh doanh

Thư Mời Hợp Tác kinh Doanh

Tổng Giám Đốc/Giám đốc

(Ký, đóng dấu)

Mẫu thời mời mới nhất 2020

Mẫu thư mời hợp lớp mới nhất

HỘI ĐỒNG NIÊN KHÓA ……. – ……. 
TRƯỜNG………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===================

MẪU THƯ MỜI HỌP LỚP
Kính gửi bạn:…………………………………………..
Hội lớp………….niên khóa…………trân trọng kính mời gia đình bạn tới dự buổi họp
mặt đầu xuân……………..
Thời gian:………………………………………………………………………………………..
Địa điểm:…………………………………………………………………………………………
Kinh phí tổ chức:………………………………………………………………………………….
Rất mong khi nhận được mẫu thư mời này, bạn sẽ có mặt tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mọi liên quan chưa rõ đề nghị bạn liên hệ Ban tổ chức theo các số điện thoại sau:………………………………………………………………….
Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp kính mong thông báo với Ban tổ chức để tiện sắp xếp.
                                                    …………., ngày…….tháng…….năm…….

T/M ban Tổ chức
Lớp trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết nội dung thư mời

Khi soạn mẫu thư mời họp thì một trong những điểm cần lưu ý đó là nội dung phải đảm bảo khách quan, ngắn gọn. Nêu đúng vào trọng tâm tránh lan man dài dòng.  Những nội dung cần phải có trong thư mời họp bao gồm những nội dung như sau:

  • Tuy nhiên cần lưu ý khi viết phần nội dung cuộc họp chỉ cần nêu tóm tắt sơ lược nội dung cuộc họp đủ để người đọc nắm bắt được nội dung cuộc họp, tránh lan man, dài dòng gây khó hiểu đến người đọc.
  • Cơ quan, tổ chức hay người được mời. Ở nội dung này người viết cần nêu rõ thông tin đầy đủ của cơ quan, tổ chức hay người được mời.
  • Sau khi đã chuẩn bị kế hoạch cho cuộc họp và thực hiện việc viết giấy mời, thư mời đến các thành phần tham dự thì thời gian và địa điểm họp là một phần không thể thiếu trong nội dung giấy mời.
  • Thời gian và địa điểm: Như đã phân tích ở trên để chuẩn bị cho cuộc họp, người tổ chức cuộc họp sẽ phải lên kế hoạch cho cuộc họp. Trong kế hoạch này sẽ phải có kế hoạch cho địa điểm cũng như thời gian của cuộc họp.
  • Tóm tắt nội dung cuộc họp: Trong mẫu thư mời họp thì nội dung là cái rất quan trọng. Khi người được mời đọc đến nội dung cuộc họp họ sẽ biết họ phải chuẩn bị những nội dung, hồ sơ, tài liệu cho cuộc họp đó.

Tóm lại vấn đề mẫu thư mời
Những mẫu thư mời kể trên chính là những mẫu thư mời phổ biến nhất có thể được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau. Tất cả những thông tin bạn cần biết để có thể soạn một mẫu thư mời họp đúng chuẩn nhất cũng được liệt kê cụ thể ở trên.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here