Tải mẫu biên bản cuộc họp hoàn chỉnh mới nhất

0
5149
Biên bản cuộc họp mới nhất

Biên bản cuộc họp là mẫu văn bản quan trọng ghi lại những gì đã diễn ra trong suốt cuộc họp. Bao gồm tất cả thông tin, ý kiến khác nhau từ những thành viên tham gia. Trong mỗi cuộc họp, người ghi biên bản phải trách nhiệm điểm danh số người tham gia và vắng mặt. Đồng thời ghi lại toàn bộ thông tin quan trọng có trong cuộc họp. Nhưng làm sao để soản mẫu biên bản cuộc họp đúng chuẩn? Hãy cùng JES tham khảo bài viết “Tải mẫu biên bản cuộc họp hoàn chỉnh mới nhất” dưới đây.

Mẫu biên bản cuộc họp được sử dụng phổ biến nhất

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———

Số: /BB- …….

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

………………………………………………………….
_______________
Thời gian bắt đầu:………………………………………………………………………………………
Địa điểm:…………………………………………………………………………………………..
Thành phần tham dự:…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Chủ trì (chủ tọa):…………………………………………………………………….
Thư ký (người ghi biên bản cuộc họp):………………………………………………………….
Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …… giờ ….., ngày ….. tháng ….. năm ……./…….

THƯ KÝ
Họ và tên
CHỦ TỌA
Họ và tên

Nơi nhận:
– ……….;
– Lưu: VT, hồ sơ.

Mẫu biên bản cuộc họp

Những mẫu biên bản cuộc họp cho từng trường hợp

Biên bản cuộc họp công ty

CÔNG TY …………………….
—————-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— ***** ——–
Số: ……………………..

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG TY ……………

(V/v ………………………………)
Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày ………………………… tại Công ty …………………………………………..
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………………………………………………………….
Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………………….. cấp ngày …………………
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………..
Công ty tiến hành họp ………………………………………………………………………………………………………
Nội dung, chương trình họp: ……………………………………………………………………………………………….
Thành phần tham dự: ……………………………………………………………………………………………………….
Chủ toạ: ……………………………………………………………………………………………………………….
Thư ký…………………………………………………………………………………..
Diễn biến cuộc họp: …………………………………………………………………………………………………………..
Các quyết định được thông qua: ………………………………………………………………………………………….
Biểu quyết:
– Số phiếu tán thành: ……………………… % số phiếu
– Số phiếu không tán thành: ………………………% phiếu
Cuộc họp kết thúc lúc ……………..giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.
Biên bản cuộc họp được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của các thành viên

XEM THÊM: Mẫu biên bản cuộc họp hội đồng thành viên

Biên bản cuộc họp lớp

BIÊN BẢN CUỘC HỌP LỚP
1. Thời gian, địa điểm họp
– Thời gian: …… giờ, ngày…..tháng….năm…..
– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………..
2. Thành phần tham dự:
– Cô giáo: …………………………………………………………………………………………………….
3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp
– Chủ tọa: …………………………………………………………………………………………………….
– Thư ký (người ghi nội dung biên bản cuộc họp)………………………………………….
4. Nội dung cuộc họp.
……………………………………………………………………………………………………………….
5. Diễn biến cuộc họp
……………………………………………………………………………………………………………….
Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ cùng ngày.

Thư ký

Chủ tọa

XEM THÊM: Mẫu thư mời họp công ty đúng quy định

Biên bản cuộc họp giao ban theo quy định pháp luật

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN…..
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN…..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-
Số: …………../BB-…………….

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN
– Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………………………….
– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………..
– Thành phần tham dự gồm:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
– Chủ trì (chủ tọa): …………………………………………………………………………………
– Thư ký (người viết biên bản cuộc họp): ………………………………………………………………….
– Nội dung (Theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/ hội thảo): …………………………………..
1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………….
Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ……. giờ….., ngày…..tháng….năm…..

Thư ký
(Chữ ký)
Họ và tên
Chủ tọa
(Chữ ký, dấu (nếu có))
Họ và tên

XEM THÊM: Biên bản họp hội đồng quản trị theo mẫu mới nhất

Biên bản cuộc họp

Tầm quan trọng của biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong cuộc họp. Đây được xem như một loại tài liệu lịch sử, không có hiệu lực pháp lý nhưng lại là căn cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra. Ở một khía cạnh khác, biên bản cuộc họp như lời nhắc nhở của các cá nhân, đơn vị đã ký xác nhận trong biên bản và chuyển các cam kết của họ vào danh sách công việc phải thực hiện.
Từ những nội dung tại cuộc họp, có thể là yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo hoặc những ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân, đơn vị có liên quan,… để có thể điều chỉnh, sắp xếp và giải quyết công việc hiệu quả hơn. Ngoài ra, biên bản cuộc họp sẽ giúp cho những người có liên quan trước khi bắt đầu cuộc họp tiếp theo có cùng nội dung có thể theo dõi và kiểm tra tính chính xác của công việc cần thực hiện.

Yêu cầu khi viết biên bản cuộc họp

Cần phải chuẩn bị sẵn mẫu biên bản

Tùy theo mục đích mà biên bản cuộc họp sẽ có nội dung khác nhau nhưng đây là những điều nhất định phải có:

  • Thành phần tham gia
  • Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp;
  • Nội dung cuộc họp
  • Kết luận cuộc họp.

Yêu cầu ghi nhanh và đầy đủ

Người ghi biên bản cuộc họp phải là người có tốc độ viết nhanh và nắm bắt đầy đủ những thông tin quan trọng. Hơn hết, nên chuẩn bị sẵn sổ ghi chép hoặc máy tính để có thể lưu lại các thông tin. Luôn đảm bảo nội dung trong biên bản cuộc họp có được những thông tin quan trọng và đúng yêu cầu.

Nội dung biên bản phải có trọng tâm

Bên cạnh việc ghi chép một cách đầy đủ các nội dung của cuộc họp, để những người không tham dự cuộc họp có thể hiểu được vấn đề, người ghi biên bản phải thể hiện được trọng tâm của cuộc họp, tránh trình bày dài dòng, lan man những nội dung không cần thiết.

Thông tin chính xác

Đồng thời, để có độ tin cậy cao, mẫu biên bản cuộc họp phải được đọc cho mọi người có mặt cùng nghe, sửa chữa nếu chưa đúng và tự giác ký vào biên bản để cùng chịu trách nhiệm. Biên bản mô tả lại các sự việc, những thông tin được cung cấp, trao đổi trong cuộc họp, chính vì vậy, để đảm bảo khách quan, độ trung thực, người ghi không thêm bớt, bình luận vào các ý kiến trong cuộc họp.

Tóm lại vấn đề

Trên đây là những mẫu biên bản cuộc họp được sử dụng phổ biến nhất, có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Cũng như những lưu ý và yêu cầu cần có khi viết biên bản cuộc họp. Hi vọng rằng những thông tin mà JES mang lại sẽ giúp bạn soạn thảo mẫu biên bản đúng chuẩn và hợp lí nhất.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here