Home Học tiếng Anh Từ điển Tác nhân gây bệnh tiếng anh là gì

Tác nhân gây bệnh tiếng anh là gì

Tác nhân gây bệnh tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được dịch là “causative agent”. Đây là thuật ngữ chung để chỉ bất kỳ loại vi sinh vật nào, chẳng hạn như vi khuẩn, vi rút, nấm, hoặc các tác nhân khác, có khả năng gây ra bệnh lý trong cơ thể của sinh vật. “Causative agent” có thể được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˈkɔːzətɪv ˈeɪdʒənt/ (đọc là “kaw-zə-tiv ey-jənt”).
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˈkɔːzətɪv ˈeɪdʒənt/ (đọc là “kaw-zə-tiv ey-jənt”).

Tác nhân gây bệnh tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “tác nhân gây bệnh” trong tiếng Anh:

 • Pathogenicity (n): Độ gây bệnh, khả năng của một tác nhân gây bệnh.
 • Virulence (n): Độ độc hại, mức độ độc hại của một tác nhân gây bệnh.
 • Microorganism (n): Vi sinh vật, sinh vật nhỏ như vi khuẩn hoặc vi rút.
 • Infectious (adj): Lây nhiễm, có khả năng gây ra sự lây nhiễm.
 • Epidemiology (n): Dịch tễ học, nghiên cứu về sự lan truyền và nguyên nhân của các bệnh truyền nhiễm.
 • Parasite (n): Ký sinh trùng, sinh vật sống trên hoặc trong một sinh vật khác để đảm bảo sự tồn tại của nó.
 • Toxin (n): Chất độc hại, chất gây độc tố có thể gây hại cho cơ thể.
 • Vector (n): Vector, nguồn truyền nhiễm, như con muỗi truyền virus sốt xuất huyết.
 • Host (n): Chủ nhân, sinh vật mà một tác nhân gây bệnh sử dụng để sinh sống và nhân bản.
 • Zoonosis (n): Bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, hay từ người sang động vật.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến chủ đề “tác nhân gây bệnh” trong tiếng Anh:

 1. The pathogenicity of the virus was evident as it rapidly spread through the population, causing widespread illness. Độ gây bệnh của virus đã rõ ràng khi nó nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng, gây ra các trường hợp bệnh rộng rãi.
 2. Scientists study the virulence of different strains of bacteria to understand how severe the illness they cause can be. Các nhà khoa học nghiên cứu về độ độc hại của các dòng vi khuẩn khác nhau để hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của bệnh mà chúng gây ra có thể là.
 3. The epidemiology team investigated the source of the outbreak to determine the infectious agent responsible for the sudden increase in cases. Đội ngũ dịch tễ học điều tra nguồn gốc của đợt bùng phát để xác định tác nhân gây nhiễm trùng gây ra sự tăng đột ngột của các trường hợp.
 4. Certain parasites utilize specific hosts to complete their life cycle, adapting to the environment within the host organism. Một số ký sinh trùng sử dụng các chủ nhân cụ thể để hoàn thành chu kỳ sống của chúng, thích ứng với môi trường bên trong cơ thể chủ nhân.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM