Home Học tiếng Anh Từ điển Suy sụp tinh thần tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Suy sụp tinh thần tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Trong tiếng anh ” Suy sụp tinh thần ” là “mental breakdown

“Suy sụp tinh thần” thường được sử dụng để mô tả một trạng thái tâm lý khi một người cảm thấy mất hứng thú, năng lượng, và tinh thần lạc quan. Đây có thể là dấu hiệu của trạng thái trầm cảm hoặc sự kiệt sức tinh thần.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Suy sụp tinh thần

 • Depression [dɪˈprɛʃən] : Trầm cảm
 • Despair [dɪˈspɛr] : Tuyệt vọng
 • Hopelessness [ˈhoʊpləsnəs] : Sự không hy vọng
 • Low Spirits [loʊ ˈspɪrɪts] : Tinh thần thấp thỏm
 • Melancholy [ˈmɛlənˌkɑli] : U sầu
 • Dejection [dɪˈdʒɛkʃən] : Tâm trạng chán nản
 • Disheartened [dɪsˈhɑrtnd] : Chán chường, nản lòng
 • Downhearted [daʊnˈhɑrtɪd] : Tinh thần chán chường
 • Lethargy [ˈlɛθərdʒi] : Sự uể oải, mệt mỏi

5 câu có chứa từmental breakdown với nghĩa là Suy sụp tinh thần được dịch ra tiếng Việt.

 1. The constant pressure at work eventually led to a mental breakdown, prompting her to seek professional help.

  => Áp lực không ngừng tại nơi làm việc cuối cùng đã dẫn đến suy sụp tinh thần, khiến cô phải tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp.

 2. He experienced a mental breakdown after a series of personal setbacks, requiring a period of rest and recovery.

  => Anh ta trải qua suy sụp tinh thần sau một loạt các thất bại cá nhân, đòi hỏi một khoảng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục.

 3. The emotional strain became too much for her to handle, leading to a severe mental breakdown.

  => Gánh nặng tâm lý trở nên quá lớn đối với cô, dẫn đến một suy sụp tinh thần nặng nề.

 4. Recognizing the signs of a mental breakdown, he decided to take a leave of absence to focus on his well-being.

  => Nhận ra các dấu hiệu của suy sụp tinh thần, anh ta quyết định nghỉ để tập trung vào sức khỏe của mình.

 5. The prolonged stress and unresolved issues in her life contributed to a mental breakdown that required intensive therapy.

  => Stress kéo dài và các vấn đề chưa giải quyết trong cuộc sống của cô đóng góp vào một suy sụp tinh thần đòi hỏi liệu pháp tập trung mạnh mẽ.

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của chúng mình. Mong rằng với những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ “ Suy sụp tinh thần “. Chúc bạn mãi phát triển, luôn thành công và tự tin trên những chặng đường sắp tới. 

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM