Home Học tiếng Anh Từ điển Suy sụp tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Suy sụp tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Trong tiếng anh ” suy sụp” là “depressed

Suy sụp” là một trạng thái khi một hệ thống, tình hình, hoặc cái gì đó giảm giá trị, hiệu suất, hoặc chất lượng đột ngột và đáng kể. Trạng thái suy sụp thường đi kèm với sự giảm mạnh, không mong muốn, và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực.

Phiên âm cách đọc “depressed”(noun ):

 1. Theo UK: /dɪˈprest/
 2. Theo US: /dɪˈprest/

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến suy sụp

 • Collapse /kəˈlæps/ : Sụp đổ, suy sụp
 • Downturn /ˈdaʊnˌtɜrn/ : Sự suy thoái, suy sụp
 • Decline /dɪˈklaɪn/ : Sự giảm, suy giảm
 • Deterioration /dɪˌtɪriəˈreɪʃən/ : Sự suy deteriorate hóa, sự xấu đi
 • Depreciation /dɪˌpriːʃiˈeɪʃən/ : Sự giảm giá, mất giá
 • Plunge /plʌndʒ/ : Sự lao động, sự rơi tự do
 • Setback /ˈsɛtˌbæk/ : Rủi ro, trở ngại
 • Meltdown /ˈmɛlˌdaʊn/ : Sự sụp đổ, suy sụp đột ngột
 • Crash /kræʃ/ : Sự va chạm, sự rơi đột ngột
 • Crisis /ˈkraɪsɪs/ : Khủng hoảng, tình hình khẩn cấp

5 câu có chứa từ “depressed với nghĩa là suy sụp được dịch ra tiếng Việt.

 1. I’ve been feeling really depressed lately due to work stress.

  => Gần đây tôi cảm thấy rất suy sụp vì áp lực công việc.

 2. The constant bad news in the media can make people feel depressed.

  => Tin tức xấu liên tục trên phương tiện truyền thông có thể làm cho người ta cảm thấy suy sụp.

 3. She became depressed after the loss of her pet dog.

  => Cô ấy trở nên suy sụp sau khi mất chó cưng của mình.

 4. The financial struggles left him feeling deeply depressed.

  => Những khó khăn về tài chính khiến anh ta cảm thấy suy sụp sâu sắc.

 5. Seasonal changes can sometimes lead to people feeling depressed.

  => Sự thay đổi theo mùa có thể đôi khi khiến người ta cảm thấy suy sụp.

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của chúng mình. Mong rằng với những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ “ suy sụp“. Chúc bạn mãi phát triển, luôn thành công và tự tin trên những chặng đường sắp tới.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM