Home Học tiếng Anh Từ điển Suy nhược thần kinh tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Suy nhược thần kinh tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Trong tiếng anh ” Suy nhược thần kinh ” là “nervous breakdown

Suy nhược thần kinh là một khái niệm để mô tả một loạt các rối loạn tâm thần không nghiêm trọng như rối loạn lo lắng, rối loạn ám ảnh, hoặc rối loạn thần kinh tự phát.

Phiên âm cách đọc “nervous breakdown(noun ):

 1. Theo UK: /ˌnɜː.vəs ˈbreɪk.daʊn/
 2. Theo US: /ˌnɝː.vəs ˈbreɪk.daʊn/

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Suy nhược thần kinh

 • Anxiety [æŋˈzaɪəti] : Lo lắng
 • Stress [strɛs] : Căng thẳng
 • Depression [dɪˈprɛʃən] : Trầm cảm
 • Psychosomatic [ˌsaɪkoʊsəˈmætɪk] : Liên quan đến tâm lý và thể chất
 • Emotional Distress [ɪˈmoʊʃənl dɪˈstrɛs] : Khổ lụy tâm lý
 • Mental Fatigue [ˈmɛntəl fəˈtiɡ] : Mệt mỏi tinh thần
 • Nervous Tension [ˈnɜrvəs ˈtɛnʃən] : Căng thẳng thần kinh
 • Insomnia [ɪnˈsɑːmniə] : Mất ngủ

5 câu có chứa từ “nervous breakdown với nghĩa là Suy nhược thần kinh được dịch ra tiếng Việt.

 1. The constant pressure at work led to a nervous breakdown, forcing her to take a leave of absence to recover.

  => Áp lực không ngừng tại nơi làm việc dẫn đến suy nhược thần kinh, buộc cô phải nghỉ để hồi phục.

 2. After facing a series of personal challenges, he experienced a nervous breakdown and sought professional help.

  => Sau khi đối mặt với một loạt các thách thức cá nhân, anh ta trải qua suy nhược thần kinh và tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp.

 3. She reached a point of emotional exhaustion, leading to a nervous breakdown that required immediate medical attention.

  => Cô đạt đến mức kiệt sức tinh thần, dẫn đến suy nhược thần kinh đòi hỏi sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

 4. The accumulation of stress and unresolved issues eventually resulted in a nervous breakdown for the overwhelmed individual.

  => Sự tích tụ căng thẳng và vấn đề chưa giải quyết cuối cùng dẫn đến suy nhược thần kinh cho người bị áp đặt quá mức.

 5. Recognizing the signs of a nervous breakdown, he decided to take a step back and prioritize his mental well-being.

  => Nhận ra các dấu hiệu của suy nhược thần kinh, anh ta quyết định rút lui và ưu tiên sức khỏe tâm thần của mình.

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của chúng mình. Mong rằng với những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ “Suy nhược thần kinh“. Chúc bạn mãi phát triển, luôn thành công và tự tin trên những chặng đường sắp tới. 

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM