Home Học tiếng Anh Từ điển Sức mạnh tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

Sức mạnh tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng anh “sức mạnh” là “strength

Sức mạnh là khả năng tác động mạnh mẽ đến những người khác, đến sự vật, gây tác dụng ở mức cao

Phiên âm cách đọcstrength(noun ):

 1. Theo UK: /streŋθ/
 2. Theo US: /streŋθ/

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Sức mạnh

 • Strength /streŋθ/ : Sức mạnh
 • Power /paʊər/ : Quyền lực
 • Force /fɔrs/ : Lực
 • Might /maɪt/ : Sức mạnh, sức mạnh vật lý
 • Energy /ˈɛnərdʒi/ : Năng lượng
 • Vigor /ˈvɪɡər/ : Sức sống, sức khỏe
 • Potency /ˈpoʊtənsi/ : Hiệu suất, sức mạnh
 • Dominance /ˈdɒmɪnəns/ : Sự chiếm đóng, thống trị
 • Mastery /ˈmæstəri/ : Sự thành thạo, kiểm soát hoàn toàn
 • Authority /əˈθɔrəti/ : Quyền lực, uy quyền

 5 câu có chứa từstrength với nghĩa là Sức mạnh được dịch ra tiếng Việt.

 1. Her physical strength allowed her to lift heavy weights effortlessly. => Sức mạnh vật lý của cô ấy cho phép cô ấy nâng những trọng lượng nặng một cách dễ dàng.
 2. The team showed great strength in overcoming the challenges they faced.

=> Đội đã thể hiện sức mạnh lớn trong việc vượt qua những thách thức họ gặp phải.

3. The strength of the storm was evident in the damage it caused to buildings and trees.

=> Sức mạnh của cơn bão được thể hiện rõ qua những thiệt hại nó gây ra cho các tòa nhà và cây cỏ.

4. Mental strength is just as important as physical strength in facing life’s difficulties.

=> Sức mạnh tâm lý quan trọng không kém sức mạnh vật lý khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống.

5. The strength of a community lies in the unity and support of its members.

=> Sức mạnh của một cộng đồng nằm trong sự đoàn kết và hỗ trợ của các thành viên.

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của chúng mình. Mong rằng với những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ “Sức mạnh “. Chúc bạn mãi phát triển, luôn thành công và tự tin trên những chặng đường sắp tới.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM