Home Chưa phân loại Sức Khỏe Sinh Sản Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Sức Khỏe Sinh Sản Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Trong Tiếng Anh, Sức khỏe sinh sản được gọi là Reproductive health, có phiên âm cách đọc là /ˌriː.prəˈdʌk.tɪv helθ/.

Sức khỏe sinh sản “Reproductive health” là một lĩnh vực trong y tế đề cập đến tình trạng và chăm sóc của hệ thống sinh sản của nam và nữ, bao gồm cả cơ quan sinh dục và các chức năng liên quan. Sức khỏe sinh sản không chỉ liên quan đến khả năng sinh sản mà còn bao gồm các khía cạnh như hậu quả sinh sản an toàn, quyền lựa chọn sinh sản, chăm sóc và điều trị về sức khỏe sinh sản,…

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “sức khỏe sinh sản” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Family planning: Kế hoạch gia đình
 2. Contraception: Phương pháp tránh thai
 3. Maternal health: Sức khỏe thai phụ
 4. Prenatal care: Chăm sóc thai kỳ
 5. Postnatal care: Chăm sóc sau sinh nở
 6. Safe abortion: Phá thai an toàn
 7. Infertility treatment: Điều trị vô sinh
 8. Sexual education: Giáo dục về tình dục
 9. Reproductive rights: Quyền sinh sản
 10. Sexually transmitted infections (STIs): Bệnh lây truyền qua đường tình dục (BLTDT)

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Reproductive health” với nghĩa là “sức khỏe sinh sản” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Access to reproductive health services is essential for the well-being of women and families.
  => Việc tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản là quan trọng cho sự phúc lợi của phụ nữ và gia đình.
 2. Government policies should promote reproductive health education to empower individuals with knowledge about family planning.
  => Chính sách của chính phủ nên thúc đẩy giáo dục về sức khỏe sinh sản để trang bị kiến thức về kế hoạch gia đình cho mọi người.
 3. Reproductive health care includes prenatal and postnatal services to ensure the health of both mothers and infants.
  => Chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gồm các dịch vụ chăm sóc thai kỳ và sau sinh để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và trẻ sơ sinh.
 4. Contraception is an important aspect of reproductive health, providing individuals with choices in family planning.
  => Phương pháp tránh thai là một khía cạnh quan trọng của sức khỏe sinh sản, mang lại cho mọi người các lựa chọn trong kế hoạch gia đình.
 5. Maternal health programs aim to improve the overall well-being of pregnant women through reproductive health services.
  => Các chương trình sức khỏe thai phụ nhằm cải thiện tổng thể sức khỏe cho phụ nữ mang thai thông qua các dịch vụ sức khỏe sinh sản.
 6. Sexual education plays a crucial role in empowering individuals to make informed decisions regarding their reproductive health.
  => Giáo dục về tình dục đóng một vai trò quan trọng trong việc trang bị kiến thức để mọi người có thể đưa ra quyết định có thông tin về sức khỏe sinh sản.
 7. Infertility treatment is a component of reproductive health care that addresses challenges in conceiving and starting a family.
  => Điều trị vô sinh là một phần của chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm giải quyết những thách thức trong việc thụ thai và bắt đầu một gia đình.
 8. Reproductive health services should be inclusive, ensuring that diverse needs and preferences are respected and addressed.
  => Dịch vụ sức khỏe sinh sản nên là một phần của sự bao hàm, đảm bảo rằng nhu cầu và sở thích đa dạng được tôn trọng và đáp ứng.
 9. Preventing and managing sexually transmitted infections is vital for maintaining reproductive health and preventing further complications.
  => Ngăn chặn và quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục là rất quan trọng để duy trì sức khỏe sinh sản và ngăn chặn các vấn đề phức tạp thêm.
 10. Couples should have access to comprehensive reproductive health services to make informed decisions about family planning and ensure the well-being of both partners.
  => Các cặp vợ chồng cần được tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản toàn diện để đưa ra những quyết định sáng suốt về kế hoạch hóa gia đình và đảm bảo sức khỏe cho cả hai bên.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM