Home Học tiếng Anh Từ điển Sốc nhiệt tiếng anh là gì

Sốc nhiệt tiếng anh là gì

Sốc nhiệt tiếng Anh là gì? Trong tiếng Anh được dịch là “heat shock”. Là một tình trạng nơi cơ thể hoặc hệ thống bị sốc do sự thay đổi nhanh chóng của nhiệt độ, thường xảy ra khi chuyển từ môi trường lạnh sang môi trường nóng hoặc ngược lại. Phiên âm của “heat shock” như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /hit ʃɑk/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /hiːt ʃɒk/

Sốc nhiệt tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “heat shock”:

 • Thermal Shock: Sốc nhiệt, tình trạng bất thường xảy ra khi có sự biến động nhanh chóng của nhiệt độ.
 • Temperature Fluctuation: Biến động nhiệt độ, sự thay đổi nhanh chóng của nhiệt độ.
 • Adaptation: Sự thích nghi, khả năng thích ứng của cơ thể hoặc hệ thống với thay đổi nhiệt độ.
 • Thermoregulation: Quá trình kiểm soát nhiệt độ trong cơ thể để duy trì sự ổn định.
 • Heat Stress: Stress nhiệt, tình trạng mà cơ thể gặp khó khăn khi xử lý nhiệt độ cao.
 • Cooling Mechanism: Cơ chế làm lạnh, các phương pháp giảm nhiệt độ.
 • Dehydration: Mất nước, tình trạng cơ thể không có đủ nước.
 • Hydration: Sự cung cấp nước, việc duy trì cân bằng nước trong cơ thể.
 • Thermal Exposure: Tiếp xúc nhiệt, thời gian cơ thể hoặc hệ thống phải đối mặt với điều kiện nhiệt độ.
 • Resilience: Sự đàn hồi, khả năng của cơ thể hoặc hệ thống phục hồi sau khi trải qua tác động của sự thay đổi nhiệt độ.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến chủ đề “sốc nhiệt” trong tiếng Anh, được dịch sang tiếng Việt:

 1. Thermal shock can occur when moving from a heated indoor environment to the freezing cold outdoors, causing a sudden and drastic temperature change.
  • Sốc nhiệt có thể xảy ra khi chuyển từ một môi trường trong nhà ấm áp ra ngoài trời lạnh giá, gây ra một biến đổi nhiệt độ đột ngột và drastis.
 2. Athletes often experience heat stress during intense workouts, prompting the need for effective cooling mechanisms to prevent overheating.
  • Người thể thao thường trải qua stress nhiệt trong các buổi tập cường độ, đòi hỏi cần có các cơ chế làm lạnh hiệu quả để ngăn chặn quá nhiệt.
 3. The thermal exposure of workers in foundries requires proper protective gear to safeguard them from the extreme temperatures they face during their daily tasks.
  • Sự tiếp xúc nhiệt của người lao động trong các nhà máy đúc yêu cầu trang thiết bị bảo hộ phù hợp để bảo vệ họ khỏi nhiệt độ cực kỳ cao khi họ thực hiện nhiệm vụ hàng ngày.
 4. Proper hydration is crucial during hot summer days to prevent dehydration and ensure the body’s resilience in coping with the heat.
  • Việc duy trì cân bằng nước đúng mức là quan trọng trong những ngày hè nóng để ngăn chặn tình trạng mất nước và đảm bảo khả năng đàn hồi của cơ thể trước tác động của nhiệt độ.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM