Sơ yếu lý lịch theo mẫu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất

0
2038
Mẫu sơ yếu lý lịch 2019

Mẫu sơ yếu lý lịch 2019 hay sơ yếu lý lịch tự thuật là tờ khai tổng quan về những thông tin liên quan đến ứng viên xin việc. Bao gồm thông tin cá nhân và thông tin nhân thân (bố, mẹ, vợ, chồng, anh và chị em…) của ứng viên đó. Và thường được dùng để hoàn thiện bộ hồ sơ xin việc hay làm thủ tục hành chính liên quan. Vậy mẫu sơ yếu lý lịch gồm những nội dung nào? Và cách viết ra sao cho chuẩn. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết “Sơ yếu lý lịch theo mẫu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất

Mẫu sơ yếu lý lịch 2019 được sử dụng phổ biến nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——-

SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT
Họ và tên: ……………………………………………………………..Nam, nữ:…………..
Sinh ngày…………………….tháng………………………..năm…………………………..
Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:…………………………………………….
Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số:………………..Nơi cấp:…………
Ngày………….tháng………….năm………………………………………………………..
Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng…………………………..Di động…………………….
Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?:……………………………………………………………
Số hiệu :………………………………………………………………………………………
Ký hiệu:……………………………………………………………………………………….
Họ và tên: …………………………………………….Bí Danh:………………………….
Tên thường gọi:…………………………………………………………………………….
Sinh ngày……..tháng………năm…………. Tại:……………………………………….
Nguyên quán :…………………………………………………………………………….
Nơi đăng ký thường trú hiện nay:………………………………………………………
Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………
Dân tộc: ………………………………………Tôn giáo:………………………………..
Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) .
…………………………………………………………………………………………………
Thành phần bản thân hiện nay:………………………………………………………….
Trình độ văn hoá:………………………………. Ngoại ngữ:……………………………
Trình độ chuyên môn: ………………………………….Loại hình đào tạo:…………..
Chuyên ngành đào tạo:……………………………………………………………………
Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày………..tháng…………năm………………..
Nơi kết nạp:………………………………………………………………………………….
Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày………..tháng…………năm…………………………
Nơi kết nạp:…………………………………………………………………………………
Tình hình sức khoẻ: ………………….Cao………………….. Cân nặng:………….. kg
Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn :……………………………………………….
Cấp bậc:…………………………………………… Lương chính hiện nay :…………..
Ngày nhập ngũ: ……………………………..Ngày xuất ngũ:………………………….
Lý do:…………………………………………………………………………………………
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
Họ và tên bố:……………………… Tuổi:………………….. Nghề nghiệp……………
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?
………………………………………………………………………………………………..
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?
………………………………………………………………………………………………….
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
……………………………………………………………………………………………………
Họ và tên mẹ:………………………….. Tuổi:………………….. Nghề nghiệp………….
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?
…………………………………………………………………………………………………..
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?
…………………………………………………………………………………………………..
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
……………………………………………………………………………………………………
HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT
(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Họ và tên vợ hoặc chồng:…………………………………………. Tuổi:………………….
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………..
Nơi làm việc:…………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay :………………………………………………………………………………
Họ và tên các con:
1) ………………………………………Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..
2) ………………………………………Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:………….
3) ………………………………………Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:………….
4) ………………………………………Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..
5) ………………………………………Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:……………
QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm
đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

 …
 …
 …
 …
 …
 …

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Khen thưởng :…………………………………………………………………………………
Kỷ luật :……………………………………………………………………………………….
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những lời khai trong mẫu sơ yếu lý lịch 2019 là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,
Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………,ngày…..tháng…năm……

Người khai ký tên
 
 

 

Sơ yếu lý lịch

Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch tự thuật 2020

 • Ghi rõ họ tên; chi tiết địa chỉ số nhà và đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố; số điện thoại (nếu có) của người cần báo tin.
 • Ghi đúng địa chỉ theo Sổ hộ khẩu (số nhà, tổ/thôn, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện và tỉnh/thành phố) trong mẫu sơ yếu lý lịch 2019.
 • Ghi chi tiết số nhà và đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
 • Nghề nghiệp thể là cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, tư sản, công nhân, công chức, viên chức và cán bộ,…
 • Tình trạng hôn nhân có thể là độc thân, kết hôn, ly hôn,…
 • Trình độ văn hóa ghi rõ 12/12 chính quy hay 12/12 bổ túc văn hóa.
 • Ghi cụ thể xã/phường/thị trấn, quận/huyện và tỉnh/thành phố.
 • Tùy thuộc tình trạng sức khỏe thực tế của người khai lý lịch, có thể là: tốt, khá, trung bình hayyếu.
 • Ghi rõ ngày, tháng, năm, lý do bị kỷ luật và các hình thức kỷ luật.
 • Tùy theo trình độ đào tạo và chuyên ngành đào tạo của người khai, viết theo loại văn bằng được cấp. Liệt kê tất tất cả các loại văn bằng có liên quan.
 • Ghi rõ thông tin bậc lương chính đang được hưởng hiện nay (nếu có).
 • Lương theo ngạch: nhân viên, chuyên viên hay kỹ sư,… (nếu có).
 • Tùy thuộc trình độ ngoại ngữ của người khai lý lịch, có thể là: Anh, Pháp, Nga, Nhật, Trung,… Trình độ A, B hoặc C.
 • Ghi tên cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.
 • Ghi chi tiết địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện và tỉnh/thành phố.
 • Tóm tắt quá khứ từ thời niên thiếu đến ngày tham gia vào các hoạt động xã hội: học sinh, sinh viên trường nào, làm việc ở đâu và giữ chức vụ gì.
 • Ghi rõ quá trình từ khi sinh ra đến khi lớn lên về chỗ ở, nghề nghiệp và cơ quan làm việc, chức danh công việc hiện tại.
 • Ghi rõ ngày, tháng, năm kèm với hình thức được khen thưởng.

XEM THÊM: Trình độ văn hóa là gì? Hướng dẫn ghi trong sơ yếu lý lịch
Tóm lại vấn đề “Mẫu sơ yếu lý lịch 2019”
Mẫu sơ yếu lý lịch 2019 được sử dụng để tự khai lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương. Được sử dụng phổ biến trong làm hồ sơ xin việc và được mọi doanh nghiệp và công ty trong nước chấp nhận

5/5 - (100 bình chọn)