Home Định Nghĩa Sở xây dựng tiếng Anh là gì?

Sở xây dựng tiếng Anh là gì?

Sở xây dựng tiếng Anh là gì?

Sở xây dựng tiếng Anh là Department of Construction.
Bên dưới là những từ vựng liên quan đến từ Sở xây dựng tiếng Anh có thể bạn quan tâm:

  • Sở Ngoại vụ (tiếng Anh là Department of Foreign Affairs)
  • Sở  Tư pháp (tiếng Anh là Department of Justice)
  • Sở Tài chính (tiếng Anh là Department of Finance)
  • Sở Công Thương (tiếng Anh là Department of  Industry and Trade)
  • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (tiếng Anh là Department of Labour, War Invalids and Social Affairs)
  • Sở Giao thông vận tải (tiếng Anh là Department of Transport)
  • Sở Thông tin và Truyền thông (tiếng Anh là Department of Information and Communications)
  • Sở Giáo dục và Đào tạo (tiếng Anh là Department of Education and Training)

Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn giải đáp câu hỏi Sở xây dựng tiếng Anh là gì ở đầu bài.