Sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì?

0
2302
Sở hữu trí tuệ trong tiếng anh là gì

Sở hữu trí tuệ tiếng Anh là intellectual property.
Bên dưới là những từ vựng liên quan đến từ Sở hữu trí tuệ tiếng Anh có thể bạn quan tâm:

  • Quyền sở hữu trí tuệ (tiếng Anh là Intellectual property rights)
  • Quyền tác giả (tiếng Anh là copyright)
  • Quyền nhân thân (tiếng Anh là Moral rights)
  • Quyền tài sản (tiếng Anh là Economic rights)
  • Quyền liên quan đến quyền tác giả (tiếng Anh là Copyright-related rights)
  • Quyền sở hữu công nghiệp (tiếng Anh là Industrial property rights)
  • Quyền đối với giống cây trồng (tiếng Anh là Rights to plant varieties)
  • Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ (tiếng Anh là Intellectual property right holder)

Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn giải đáp câu hỏi Sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì ở đầu bài.

5/5 - (100 bình chọn)